Хол испред Свечане сале Палате САНУ

Академијски одбори

Српска академија наука и уметности почела је 2015. године са оснивањем Академијских одбора, што је прописано Статутом САНУ из 2014. године. Одлуку о образовању академијског одбора доноси Председништво САНУ на предлог одељења, групе одељења или групе чланова САНУ. Предлог за образовање академијског одбора треба да садржи назив одбора, област рада, циљеве рада, предлог за председника одбора и иницијалну групу за чланове одбора. Председници академијских одбора су чланови САНУ а у чланство академијских одбора, поред чланова САНУ, могу да буду бирани угледни стручњаци из датих области, из других научних установа и установа из области уметности.

У САНУ у периоду од 2015. године до данас, активно делују следећи академијски одбори:

ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ОДБОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
ОДБОР ЗА СЕЛЕН И МАГНЕЗИЈУМ
ОДБОР ЗА ДИНАМИКУ КЛИМАТСКОГ СИСТЕМА ЗЕМЉЕ И ДЕЛО МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА 
ОДБОР „ЧОВЕК И ЖИВОТНА СРЕДИНА“
ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЖИВОТА И ДЕЛА СРПСКИХ НАУЧНИКА И ПИСАЊЕ ИСТОРИЈЕ САНУ
ОДБОР ЗА СЕЛО
ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ФАУНЕ СРБИЈЕ
ОДБОР ЗА ФЛОРУ И ВЕГЕТАЦИЈУ
ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
ОДБОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
ОДБОР ЗА НАУКУ
ОДБОР ЗА ИЗУЧАВАЊЕ РЕПРЕСИЈЕ (Голи оток и други логори и затвори)
ОДБОР ЗА БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА
ОДБОР ЗА САРАДЊУ СА НАШИМ НАУЧНИЦИМА И УМЕТНИЦИМА У ИНОСТРАНСТВУ
ОДБОР „ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКО–ТЕХНОЛОШКИ РЕСУРСИ СРБИЈЕ“
ОДБОР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ОДБОР ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ
ОДБОР ЗА ИСТОРИЈАТ И ОБЈАВЉИВАЊЕ АКАДЕМСКИХ БЕСЕДА
ОДБОР ЗА МАТЕРИЈАЛЕ
ОДБОР ЗА ИЗУЧАВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ НАУКЕ И НАУЧНЕ ПОЛИТИКЕ
ОДБОР ЗА ПИСАЊЕ БИОГРАФИЈА ПРЕДСЕДНИКА ДСС, СУД, СКА И САНУ
ОДБОР ЗА СРПСКО ПИТАЊЕ