Хол испред Свечане сале Палате САНУ

Академијски одбори

Српска академија наука и уметности почела је 2015. године са оснивањем Академијских одбора, што је прописано Статутом САНУ из 2014. године. Одлуку о образовању академијског одбора доноси Председништво САНУ на предлог одељења, групе одељења или групе чланова САНУ. Предлог за образовање академијског одбора треба да садржи назив одбора, област рада, циљеве рада, предлог за председника одбора и иницијалну групу за чланове одбора. Председници академијских одбора су чланови САНУ а у чланство академијских одбора, поред чланова САНУ, могу да буду бирани угледни стручњаци из датих области, из других научних установа и установа из области уметности.

У САНУ у периоду од 2015. године до данас, активно делују следећи академијски одбори:

АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА СРПСКО ПИТАЊЕ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА НАУКУ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА СЕЛЕН И МАГНЕЗИЈУМ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ДИНАМИКУ КЛИМАТСКОГ СИСТЕМА ЗЕМЉЕ И ДЕЛО МИЛУТИНА МИЛАНКОВИЋА
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР „ЧОВЕК И ЖИВОТНА СРЕДИНА“
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЖИВОТА И ДЕЛА СРПСКИХ НАУЧНИКА
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА СЕЛО
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ФАУНЕ СРБИЈЕ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ФЛОРУ И ВЕГЕТАЦИЈУ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ИЗУЧАВАЊЕ РЕПРЕСИЈЕ (Голи оток и други логори и затвори)
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА САРАДЊУ СА НАШИМ НАУЧНИЦИМА И УМЕТНИЦИМА У ИНОСТРАНСТВУ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ИСТОРИЈАТ И ОБЈАВЉИВАЊЕ АКАДЕМСКИХ БЕСЕДА
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА МАТЕРИЈАЛЕ
АКАДЕМИЈСКИ ОДБОР ЗА ПИСАЊЕ БИОГРАФИЈА ПРЕДСЕДНИКА ДСС, СУД, СКА И САНУ