Српска краљевска академија (1892-1947)

Српска краљевска академија је установљена Основним законом Краљевско-српске академије, који је изгласала скупштина, а краљ Милан Обреновић обнародовао у Нишу 1. новембра (по новом календару 13. новембра) 1886. године. Прве академике, њих 16, именовао је краљ Милан 5. априла 1887. године. Тада су формирана четири одељења Академије, са по четири редовна члана. Први председник Академије био је Јосиф Панчић, а секретар Јован Жујовић. Пословник, донесен 1887. године, предвиђао је тајно гласање и двотрећинску већину за избор нових чланова.

У периоду од шест година (1886–1892) деловали су и Српско учено друштво и Српска краљевска академија. Период постојања обеју институција био је обележен честим несугласицама. Да би се обезбедио континуитет у раду Друштва и Академије, предложено је да се из Српског ученог друштва изабере осам кандидата који ће постати чланови Академије а да сви постојећи чланови СУД (остали редовни чланови, сви дописни и почасни чланови) постану почасни чланови СКА.

Новина у раду Академије била је покретање систематских научних истраживања. Један од највећих подухвата у проучавању народа и народног живота остварио је Етнографски одбор. Академици Јован Цвијић и Јован Ердељановић израдили су методолошка упутства и покренули научне серије Српског етнографског зборника: Насеља и порекло становништва и Живот и обичаји народни.

Своје научне студије чланови Академије објављивали су у Гласу Српске краљевске академије, који је излазио у два разреда: први разред садржао је расправе из природних наука, а други разред расправе из филозофских, језичких, правних и историјских наука. Године 1931. покренута је публикација Bulletin de l’ Académie des sciences naturelles et mathématiques, који је добио продужетке за филозофске и друштвене науке (1933).