Паркинсонова болест: 2020/2021 / главни уредник Владимир С. Костић. – Београд : САНУ, 2022

Говорили: академик Владимир С. Костић
академик Небојша Лалић
проф. др Надежда Човичковић Штернић

Уторак, 20. децембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Џејмс Џојс у преводу Зорана Пауновића
(О стогодишњици Уликса)

Реч уредника поводом 200. Трибине БСАНУ
академик Миро Вуксановић

О преводу Уликса на српски језик говорили:
дописни члан САНУ Зоран Пауновић
проф. др Александар Јерков

Уторак, 13. децембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Српски књижевници и српско позориште до Првог светског рата / уредник Злата Бојовић. – Београд : САНУ, 2022
Глас САНУ ; књ. 432. Одељење језика и књижевности ; књ. 32 / уредник Злата Бојовић. – Београд : САНУ, 2022

Говорили: академик Злата Бојовић
проф. емеритус др Љиљана Пешикан-Љуштановић
проф. емеритус Светозар Рапајић

Уторак, 6. децембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Супстанцијално нова реакција у органској хемији : како и где је откривена интрамолекулска радикалска реакција 1,5-премештања радикалског центра у органским молекулима / Живорад Чековић. – Београд : САНУ, 2021
Флора орхидеја (Оrchidaceae) западне Србије / Владан Ђорђевић ; уредник Владимир Стевановић. – Београд : САНУ, 2021
Фитофагне и предаторске гриње самониклих воћака у шумама Србије / Катарина Младеновић, Бојан Стојнић, Радмила Петановић ; уредник Радмила Петановић. – Београд : САНУ, 2021

Говорили: академик Владимир Стевановић
академик Слободан Милосављевић
проф. др Љубодраг Михајловић

Уторак, 29. новембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Издања Балканолошког института САНУ

Манастир Хиландар и источни Балкан у XVIII веку : културне и економске везе / Огњен Крешић ; одговорни уредник Војислав Г. Павловић. – Београд : Балканолошки институт САНУ, 2021
Аутономија Косова и Метохије у Србији : (1945–1969) = The Autonomy of Kosovo and Metohija in Serbia : (1945–1969) / Игор Вукадиновић ; одговорни уредник Војислав Г. Павловић. – Београд : Балканолошки институт САНУ, 2021
Finir la Grande guerre dans les Balkans : 1918–1923 / sous la direction de Vojislav G. Pavlović. – Belgrade : Académie serbe des sciences et des arts, Institut des études balkaniques, 2022

Поздравна реч: др Војислав Г. Павловић
Говорили: академик Мирјана Живојиновић
академик Љубодраг Димић
проф. др Слободан Г. Марковић

Уторак, 8. новембар, 13 сати, Свечана сала САНУ