ДАВОРИН ЈЕНКО : (1835–1914) : прилози за културу сећања
/ уредник Катарина Томашевић. – Београд : Музиколошки институт САНУ : Национални савет словеначке националне мањине у Србији, 2016
ЈОСИП СЛАВЕНСКИ : (1896–1955) : поводом 120. годишњице рођења композитора
/ уредница Ивана Медић. – Београд : Музиколошки институт САНУ, 2017

Говорили: дописни члан САНУ Светислав Божић
др Катарина Томашевић
др Ивана Медић

Уторак, 22. мај, 13 сати, Свечана сала САНУ

Слободан Јовановић : теорија
/ Борис Милосављевић ; уредник Душан Т. Батаковић. - Београд : Балканолошки институт САНУ, 2017

Говорили: академик Данило Н. Баста
др Војислав Г. Павловић
др Борис Милосављевић

Уторак, 8. мај, у 13 сати, Свечана сала САНУ

Помени давних сеоба : знамења српске повеснице
/ Динко Давидов. - Нови Сад : Православна реч, 2017

Говорили: академик Динко Давидов
академик Момчило Спремић
проф. др Мира Радојевић

Уторак, 17. април, 13 сати, Свечана сала САНУ

Критичко издање дела Иве Андрића. Коло 1, књ. 15
/ уредник Зорица Несторовић. – Београд : Задужбина Иве Андрића, 2017
Књ. 1, Приповетке : Српска књижевна задруга, Београд, 1924.
/ Иво Андрић ; приредио Милан Алексић.
Књ. 2, Приповетке : Српска књижевна задруга, Београд, 1931.
/ Иво Андрић ; приредила Зорица Несторовић.
Књ. 3, Приповетке 2 : Српска књижевна задруга, Београд, 1936.
/ Иво Андрић ; приредила Драгана Грбић.
Књ. 4, Нове приповетке : Култура, Београд, 1948.
/ Иво Андрић ; приредила Марија Благојевић.
Књ. 5, Лица : Младост, Загреб, 1960.
/ Иво Андрић ; приредила Слађана Јаћимовић.

Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говорили: академик Миро Вуксановић, председник Уређивачког одбора
проф. др Радивоје Микић, потпредседник Уређивачког одбора
проф. др Зорица Несторовић, руководилац пројекта и уредник

Уторак, 3. април, Свечана сала САНУ, 13 сати

Живот и дело српских научника. Књ. 11–15
/ уредник Владан Д. Ђорђевић. – Београд : САНУ, 2008–2016
Lives and work of the Serbian scientists: [book of abstracts]
/ editor Vladan D. Đorđević. – Belgrade : SASA, 2017

Уводна реч: академик Владан Д. Ђорђевић
Говорили: академик Владимир Кањух
академик Драгослав Маринковић
академик Дејан Б. Поповић
академик Видојко Јовић
проф. др Снежана Бојовић

Уторак, 27. март 2018. у 13.00 часова, свечана сала САНУ