Словенска терминологија данас
/ уредници Предраг Пипер, Владан Јовановић. - Београд : САНУ : Институт за српски језик САНУ, 2017

Говорили: академик Предраг Пипер
проф. др Рајна Драгићевић
др Владан Јовановић

Уторак, 20. новембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Хиландарски зборник. Књ. 14
/ уредник Мирјана Живојиновић. – Београд : САНУ, 2018
Косовско-метохијски зборник. 7
/ уредник Михаило Војводић. – Београд : САНУ, 2017

Поздравнa реч: академик Љубомир Максимовић, потпредседник САНУ
Говoрили: академик Мирјана Живојиновић
академик Михаило Војводић
дописни члан САНУ Миодраг Марковић

Уторак, 6. новембар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 20, Петогодан - погдегод /
[уредници Даринка Гортан Премк ... и др.]. - Београд : САНУ : Институт за српски језик САНУ, 2017

Поздравнa реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говорили: академик Милосав Тешић
др Стана Ристић
др Рада Стијовић

Уторак, 23. октобар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Grid-side converters control and design : interfacing between the AC grid and renewable power sources
/ Slobodan N. Vukosavić. – New York : Springer, 2018

Говорили: академик Дејан Б. Поповић
академик Зоран Љ. Петровић
дописни члан САНУ Слободан Н. Вукосавић

Уторак, 9. октобар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Глас одељења историјских наука САНУ
(посвећен академику Милораду Екмечићу)
/ уредник Михаило Војводић. - Београд : САНУ, 2018

Говорили: академик Михаило Војводић
дописни члан САНУ Љубодраг Димић
проф. др Мира Радојевић

Уторак, 25. септембар, 13 сати, Свечана сала САНУ