Зборник са научног скупа поводом 150 година од рођења академика Живојина Ђорђевића : научни скуп одржан 16. јуна 2022. године / уредници Радмила Петановић, Драгослав Маринковић, Жељко Томановић. – Београд : САНУ, 2023

Говорили: академик Радмила Петановић
дописни члан САНУ Жељко Томановић
проф. др Милорад Мириловић

Уторак, 28. новембар 2023, 13 сати, Свечана сала САНУ

Кључни подаци о стању науке у Србији / Александар Бауцал, Небојша Лалић, Александар Костић. – Београд : САНУ, 2023
Друштвене и хуманистичке науке у Србији / уредници Љубомир Максимовић, Горан Башић. – Београд : САНУ, Институт друштвених наука, 2022
Друштво упркос пандемији : зборник радова са Научног скупа / уредник Алпар Лошонц. – Нови Сад : САНУ, Огранак у Новом Саду, 2022

Говорили: академик Небојша Лалић
дописни члан САНУ Алпар Лошонц
проф. др Мирјана Рашевић

Уторак, 14. новембар 2023, 13 сати, Свечана сала САНУ

Енергетика и климатске промене ; Улога нуклеарне енергетике у енергетској транзицији : зборник радова са научних скупова Aкадемијског одбора за енергетику, одржаних 26. новембра 2018. и 2. новембра 2020. године / уредник Слободан Вукосавић. – Београд : САНУ, 2023

Говорили: академик Слободан Вукосавић
проф. др Александар Нешковић
проф. др Шћепан Миљанић

Уторак, 31. октобар 2023, 13 сати, Свечана сала САНУ

И на небу и на земљи : огледи о коренима српске и словенске усмене епике / Александар Лома. – Београд : Српска књижевна задруга, 2023

Говорили: академик Александар Лома
академик Јасмина Грковић-Мејџор
дописни члан САНУ Љубинко Раденковић

Уторак, 10. октобар 2023, 13 сати, Свечана сала САНУ

Папир са воденим знаком / Горан Петровић. – Београд : Laguna, 2022
Иконостас свег познатог света / Горан Петровић. – Београд : Laguna, 2022 

Говорили: академик Горан Петровић
проф. др Александар Јерков
проф. др Мина Ђурић

Уторак, 26. септембар 2023, 13 сати, Свечана сала САНУ