Сто година Прилога за књижевност, језик, историју и фолклор / оснивач и главни уредник Павле Поповић, садашњи уредник Злата Бојовић. – Београд : Филолошки факултет, 1921–2021
Развој поетике српске књижевности ; Теорија књижевности код Срба / уредник Злата Бојовић. – Београд : САНУ, 2020

Говорили: академик Злата Бојовић
проф. др Горана Раичевић

Уторак, 19. октобар, 13 сати, Свечана сала САНУ

Живот и стваралаштво жена чланова Српског ученог друштва, Српске краљевске академије и Српске академије наука и уметности. Том 1 / уредник Нада Милошевић-Ђорђевић. – Београд : САНУ, 2021

Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говорили: академик Милица Стевановић
академик Јасмина Грковић-Мејџор
Андреа Обрадовић (чита предговор академика Наде Милошевић-Ђорђевић)

Уторак 12. октобар, Свечана сала САНУ у 13 часова

Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Књ. 21, Погдекад(а)–покупити / [уредници Даринка Гортан Премк ... и др.]. – Београд : САНУ : Институт за српски језик САНУ, 2019 [објављенo 2020]

Говорили: академик Милосав Тешић
проф. др Рада Стијовић
др Марина Спасојевић

Уторак 5. октобар, Свечана сала САНУ у 13 часова

Сецесија са становишта унутрашњег и међународног права и њене политичке последице : зборник радова са научног скупа одржаног 3. јула 2020. године / уредник Коста Чавошки. – Београд : САНУ, 2020

Уводна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говорили: академик Коста Чавошки
проф. др Будимир Кошутић
проф. др Дејан Мировић

Уторак 28. септембар, Свечана сала САНУ у 13 часова

Речник појмова ликовних уметности и архитектуре. Том 2, E-K / главни и одговорни уредник Милан Лојаница. – Београд : САНУ, Одељење ликовне и музичке уметности : Завод за уџбенике, 2020

Поздравна реч: академик Владимир С. Костић, председник САНУ
Говорили: академик Милан Лојаница
дописни члан САНУ Миодраг Марковић
др Љиљана Н. Стошић

Уторак 21. септембар, Свечана сала САНУ у 13 часова