Стефан Немања - преподобни Симеон Мироточиви : зборник радова у два тома / уредник Милан Радујко. – Београд : Институт за историју уметности, Филозофски факултет : Институт за српски језик САНУ ; Беране : Епископија будимљанско-никшићка, Манастир Ђурђеви Ступови, 2016

Поздравнa реч: академик Љубомир Максимовић, потпредседник САНУ
Говорили: академик Александар Лома
академик Јасмина Грковић-Мејџор

Уторак, 3. новембар 2020, 13 сати, Свечана сала САНУ

Одабрана поглавља из урологије / главни уредник Јован Б. Хаџи-Ђокић ; коуредници Миодраг Ж. Аћимовић, Драгослав Т. Башић – Ниш : САНУ, Огранак САНУ у Нишу ; Београд : Завод за уџбенике, 2020

Говорили: академик Јован Хаџи-Ђокић
проф. др Миодраг Ж. Аћимовић
проф. др Драгослав Т. Башић

Уторак, 20. октобар 2020, 13 сати, Свечана сала САНУ

Издања Одељења за математику, физику и гео-науке САНУ
Владимир Д. Ласкарев – живот и дело : поводом 150 година од рођења / уредници Видојко Јовић, Мери Ганић. – Београд : САНУ : Српско геолошко друштво, 2019
Стеван Бошковић – живот и дело : поводом 150 година од рођења / уредници Видојко Јовић, Саша Бакрач. – Београд : САНУ : Војногеографски институт, 2019
Геохазард у Србији у 21. веку : знање је најбољи бедем против стихије / уредник Владица Цветковић. – Београд : САНУ, 2019

Говорили: академик Видојко Јовић
дописни члан САНУ Владица Цветковић
дописни члан САНУ Слободан Б. Марковић

Уторак, 6. октобар 2020, 13 сати, Свечана сала САНУ

Зборник радова Византолошког института. Књ. 55 и 56 / уредници Љубомир Максимовић, Бојана Крсмановић. – Београд : Византолошки институт САНУ, 2018–2019
„E, е, шта је то?“ : евнуси у војном врху византијског царства : (780–1025) / Бојана Крсмановић. – Београд : Службени гласник : Византолошки институт САНУ, 2018

Поздравна реч: академик Љубомир Максимовић, директор Византолошког института САНУ
Говорили: др Бојана Крсмановић
др Предраг Коматина
доц. др Дејан Џелебџић

Уторак, 29. септембар 2020, 13 сати, Свечана сала САНУ

Завршна књига првог циклуса Стратешки правци развоја Србије у XXI веку

Државни поредак : суверенитет у времену глобализације : зборник радова са симпозијума одржаног 8. и 9. фебруара 2019. године  / уредник Александар Костић. – Београд : САНУ, 2019

Говорили: академик Владимир С. Костић
академик Коста Чавошки
академик Александар Костић

Уторак, 22. септембар, 13 сати, Свечана сала САНУ