Дан Библиотеке САНУ посвећен стогодишњици рођења академика Владете Јеротића

Говорили: академик Миро Вуксановић
проф. др Жарко Требјешанин
Одабране Јеротићеве текстове казује и програм води драмски уметник Небојша Дугалић

Уторак, 11. јун 2024, 13 сати, Свечана сала САНУ

Образовање : стање, перспективе и улога у развоју Србије : зборник радова са симпозијума одржаног 17. и 18. септембра 2021. године / уредници Александар Костић, Ана Пешикан. – Београд : САНУ, 2023

Говорили: академик Александар Костић
проф. др Ана Пешикан
проф. др Иван Ивић

Уторак, 28. мај 2024, 13 сати, Свечана сала САНУ

Студије из историјске семантике / Јасмина Грковић-Мејџор. – Сремски Карловци ; Нови Сад : Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 2023

Говорили: академик Александар Лома
академик Јасмина Грковић-Мејџор
дописни члан САНУ Љубинко Раденковић

Уторак, 14. мај 2024, 13 сати, Свечана сала САНУ

Људска права у ванредним ситуацијама : зборник радова са научног скупа одржаног 8–9. децембра 2022. / уредници Тибор Варади, Маријана Пајванчић. – Београд : САНУ, 2023
Цинцари: културна размена, идентитет и наслеђе / уредници Тибор Варади, Младена Прелић. – Београд : САНУ, 2023
Допринос Рома култури народа у Србији : зборник радова са научног скупа одржаног 22. октобра 2021 / уредници Тибор Варади, Драгољуб Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић. – Београд : САНУ, 2022

Уводна реч: академик Тибор Варади
Говорили: проф. др Драгољуб Б. Ђорђевић
проф. др Маријана Пајванчић
др Младена Прелић

Уторак, 16. април 2024, 13 сати, Свечана сала САНУ

Књижевни историчар и критичар Светислав Вуловић 1847–1898 : зборник радова са округлог стола одржаног 29. јуна 2022. године / уредник Злата Бојовић. – Београд : САНУ, 2023
Српски књижевници и српско позориште од Првог светског рата до краја XX века : зборник радова са округлог стола одржаног 3. октобра 2022. године / уредник Злата Бојовић. – Београд : САНУ, 2023
Траговима Уликса : одјеци стваралаштва Џејмса Џојса у српској књижевности / уредник Зоран Пауновић. – Нови Сад : САНУ, Огранак у Новом Саду, 2023

Говорили: академик Злата Бојовић
дописни члан САНУ Зоран Пауновић
ванредни члан ЦАНУ Синиша Јелушић

Уторак, 19. март 2024, 13 сати, Свечана сала САНУ