Људска права у ванредним ситуацијама : зборник радова са научног скупа одржаног 8–9. децембра 2022. / уредници Тибор Варади, Маријана Пајванчић. – Београд : САНУ, 2023
Цинцари: културна размена, идентитет и наслеђе / уредници Тибор Варади, Младена Прелић. – Београд : САНУ, 2023
Допринос Рома култури народа у Србији : зборник радова са научног скупа одржаног 22. октобра 2021 / уредници Тибор Варади, Драгољуб Б. Ђорђевић, Драган Тодоровић. – Београд : САНУ, 2022

Уводна реч: академик Тибор Варади
Говорили: проф. др Драгољуб Б. Ђорђевић
проф. др Маријана Пајванчић
др Младена Прелић

Уторак, 16. април 2024, 13 сати, Свечана сала САНУ

Књижевни историчар и критичар Светислав Вуловић 1847–1898 : зборник радова са округлог стола одржаног 29. јуна 2022. године / уредник Злата Бојовић. – Београд : САНУ, 2023
Српски књижевници и српско позориште од Првог светског рата до краја XX века : зборник радова са округлог стола одржаног 3. октобра 2022. године / уредник Злата Бојовић. – Београд : САНУ, 2023
Траговима Уликса : одјеци стваралаштва Џејмса Џојса у српској књижевности / уредник Зоран Пауновић. – Нови Сад : САНУ, Огранак у Новом Саду, 2023

Говорили: академик Злата Бојовић
дописни члан САНУ Зоран Пауновић
ванредни члан ЦАНУ Синиша Јелушић

Уторак, 19. март 2024, 13 сати, Свечана сала САНУ

Глас САНУ ; књ. 434. Одељењe историјских наука ; књ. 19 / уредник Михаило Војводић. – Београд : САНУ, 2023
Косовско-метохијски зборник. 9 / уредник Драган Војводић. – Београд : САНУ, 2022

Говорили: академик Михаило Војводић
дописни члан САНУ Драган Војводић
проф. др Игор Борозан

Енергија као један од највећих изазова човечанства у 21. веку / уредник Велимир Радмиловић. – Београд : САНУ, 2023

Говорили: академик Велимир Радмиловић
академик Бранислав Митровић
дописни члан САНУ Павле Петровић

Уторак, 20. фебруар 2024, 13 сати, Свечана сала САНУ

Речник појмова ликовних уметности и архитектуре. Том 3, Л–О / главни и одговорни уредник Милан Лојаница ; уреднице Љиљана Стошић, Јелена Давидовић Коларов. – Београд : САНУ, Одељење уметности : Завод за уџбенике, 2023

Поздравна реч: академик Милан Лојаница
Говорили: академик Миодраг Марковић
др Љиљана Стошић
проф. др Дијана Милашиновић Марић

Уторак, 6. фебруар 2024, 13 сати, Свечана сала САНУ