Народни вез из Призрена /АСАНУ, Етнографска збирка бр. 399/2/

Етнографска збирка

Збирка садржи 485 инвентарских јединица мањих и већих збирки етнографске грађе коју чине: народне песме (лирске, епске), приповетке, басне, пословице, загонетке, питалице, здравице, поскочице, бројанице (дечије), изреке, предања, врачања, бајања, веровања, гатања, речи, српска народна јела, одела, живот, обичаји, игре, орнаменти – везови, шаре, ношње, народна медицина (лекаруше) и друго. Ту грађу сакупљали су, углавном, учитељи и свештеници из свих српских крајева и области, а има и студената, професора, непознатих скупљача. Између осталих, то су: С. Мијатовић, М. Обрадовић, Т. Бушетић, К. Божовић, С. Милеуснић, М. Велимировић, Б. Петрановић, С. Костић, Ј. Ђ. Зорић, А. Петровић, Ј. Шарић, Љ. Пећо, В. Врчевић, Л. Грђић-Бјелокосић, С. Дучић, М. Бубало-Кордунаш, Т. Смиљанић-Брадина, Р. Требјешанин, Ј. Максимовић, И. Н. Ђукановић, М. М. Павићевић, М. Шкарић, и други. У збирци постоје и заоставштине Веселина Чајкановића, Јована Ердељановића, Дене Дебељковића, Андрије Лубурића, Радослава Павловића. Збирка временски обухвата период XIX и XX века. Има две инвентарске књиге и картотеку према истраживачима и скупљачима народних умотворина.