Одбори и пројекти Одељења уметности

ОДБОР ЗА РЕЧНИК ПОЈМОВА ИЗ ОБЛАСТИ ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ
Председник: дописни члан Мрђан Бајић
Чланови Одбора: академици: Душан Оташевић, дописни члан Милан Марић, др Љиљана Стошић
Одговорни уредник; академик Миодраг Марковић
секретар Одбора: Мирољуб Кушић

ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ СРПСКЕ МУЗИЧКЕ БАШТИНЕ
Председник: дописни члан САНУ Јелена Јовановић
Чланови Одбора: академик Александар Костић, академик Светислав Божић, проф. др Драгољуб Катунац, проф. др  Милана Стојадиновић–Милић, др Александар Васић
Сарадници: МА Бојана Радовановић, Слободан Варсакови

ОДБОР ЗА ЕТНОМУЗИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
Председник: дописни члан Јелена Јовановић
Чланови Одбора: академик Иван Јевтић, др Данка Лајић Михајловић, др Марија Думнић Вилотијевић, Маја Радивојевић, сарадник Маја Красин Матић

 

Индивидуални пројекти

 

Пројекат: САВРЕМЕНА МУЗИЧКА СЦЕНА
Руководилац: академик Дејан Деспић

Пројекат: ЛЕГАТ ОЛГЕ ЈЕВРИЋ
Руководилац: академик Душан Оташевић

Пројекат: ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НОВОГ ДОБА
Руководилац: академик Светомир Арсић-Басара

Пројекат: ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ  И АРХИТЕКТУРА У АНТИЦИ И СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Руководилац: дописни члан Мира Радојевић

Пројекат: ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЈМОВА ИЗ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА
Руководилац: дописни члан Милан Марић

Пројекат: ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЈМОВА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ МОДЕРНО ДОБА
Руководилац: академик Милица Стевановић

Пројекат: ИСТАЖИВАЊЕ ПОЈМОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТЕОРИЈЕ, ФИЛОЗОФИЈЕ И ПСИХОЛОГИЈЕ УМЕТНОСТИ
Руководилац: академик Душан Оташевић

Пројекат: МЕТАМОРФОЗА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЛИКА
Руководилац: академик Лојаница Милан