Одбори и пројекти одељења друштвених наука

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И ЉУДСКИХ ПРАВА
Председник: академик Тибор Варади
Чланови Одбора: академици: Дејан Деспић, Небојша Радуновић, Михаило Војводић, дописни члан САНУ Алпар Лошонц, проф. емеритус Вукашин Павловић, проф. др Маријана Пајванчић, проф. др Драгољуб Ђорђевић, проф. др Миодраг Јовановић, проф. др Тамаш Корхец, проф. др Бранко Ћупурдија, проф. др Михај Н. Радан, проф. др Дубравка Валић Недељковић,  др Биљана Сикимић, др Младена Прелић, др Марта Остојић Митровић, др Зоран Лутовац, Петар Ластић, Стеван Бугарски, проф. Милорад Пуповац, проф. Драган Тодоровић.
секретар Одбора: Доцент др Горан Башић

ОДБОР ЗА ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ
Председник: 
Чланови Одбора: академик Часлав Оцићпроф. др Славољуб Лекић, проф. др Млађен Ковачевић, др Исидора Љумовић, проф. др Рајко Буквић, проф. др Ђорђе Попов, проф. др Благоје Бабић, проф. др Ђорђе Ђукић, проф. др Гојко Рикаловић, проф. др Слободан Котлица, проф. др Здравко Шолак, проф. др Драгана Гњатовић, проф. др Биљана Стојановић, проф. др Божо Стојановић, Мр Милан Вујовић, Проф. др Снежана Грк, проф. др Миомир Јовановић, , проф. др Драгољуб Симоновић, проф. др Милован Митровић, проф. др Драгана Митровић, др Никола Зелић, др Бранислава Бујишић, проф. Ђорђе Игњатовић, проф. др Зоран Аранђеловић, др Небојша Катић, проф. др Дејан Молнар, проф. др Милан Шојић, проф. др Спасоје Тушевљак, проф.др Милан Еремић, проф. др Душан Вујовић и проф. др Миленко Џелетовић, проф. др Јелена Станковић, др Драгутин Словић, дипл. ек.Миодраг Скулић, проф. др Бојан Димитријевић, проф. др Бошко Мијатовић, проф. др Зорица Младеновић

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА
Председник: 
Чланови Одбора: академик Часлав Оцићакадемик Небојша Радуновић, академик Видојко Јовић, академик Федор Месингер, проф. др Бранислав Ђурђев, проф. др Миломир Степић, проф. др Светлана Радовановић, проф. др Владимир Гречић, проф. др Слободан Ћурчић, проф. др Мирјана Бобић, проф. др Ема Миљковић, проф. др Мирјана Девеџић, проф. др Синиша Мишић, проф. др Биљана Радивојевић, проф. др Милош Банићевић, проф. др Нила Капор–Стануловић, др Мирјана Рашевић, др Ана Гавриловић, др Марина Благојевић, др Гордана Војковић, др Мирчета Вемић, др Јелена Мргић-Радојчић, др Весна Лукић, др Владимир Никитовић, др Драго Његован, др Горан Пенев

ОДБОР ЗА ИСТРАЖИВАЊА НА ПРОЈЕКТУ „ФИЛОЗОФИЈА ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА“
Председник: академик Данило Баста
Чланови Одбора: академик Часлав Оцић, др Здравко Кучинар, др Слободан Жуњић, др Часлав Копривица, др Илија Марић, академик АНУРС Алекса Буха, проф. др Зоран Кинђић и проф. др Радосав Пушић

ОДБОР ЗА ИЗВОРЕ СРПСКОГ ПРАВА
Председник: академик Коста Чавошки
Чланови Одбора: академик Jованка Kалић, академик Данило Баста, проф. др Љубомирка Кркљуш, проф. др Срђан Шаркић, проф. др Сима Аврамовић, проф. др Гордана Јовановић, проф. др Мирјана Стефановски, проф. др Татјана Суботин-Голубовић, проф. др Андрија Веселиновић, проф. др Ђорђе Бубало, др Станоје Бојанин, доцент др Виктор Савић
секретар Одбора: др Биљана Марковић

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЖИВОТА И ОБИЧАЈА РОМА
Председник: академик Тибор Варади
Чланови Одбора: дописни члан САНУ Павле Петровић, проф. др Драгољуб Ђорђевић, проф. проф. др Сретен Вујовић, проф. др Злата Вуксановић-Мацура, др Драгољуб Ацковић, др Биљана Сикимић, др Драган Тодоровић, др Марија Александровић, др Светлана Ћирковић, др Сања Златановић, проф. Сунчица Мацура и проф. Софија Захова, Наташа Тасић Кнежевић и Осман Балић
секретар Одбора: доцент др Горан Башић

ОДБОР ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И ДРУШТВЕНУ ТЕОРИЈУ
Председник: академик Александар Костић
Чланови Одбора: академик Коста Чавошки, академик Часлав Оцић, мр Триво Инђић, проф. др Илија Марић, проф. др Мирко Зуровац, проф. др Младен Лазић, проф. др Живан Лазовић
секретар Одбора: проф. др Драган Симеуновић

 

Индивидуални пројекти

 

Пројекат: ДВА ВЕКА СРПСКЕ УСТАВНОСТИ
Руководилац: академик Коста Чавошки

Пројекат: КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПРОМЕНЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Руководилац: дописни члан Алпар Лошонц