Одбори и пројекти одељења друштвених наука

ОДБОР ЗА ИЗВОРЕ СРПСКОГ ПРАВА
Председник: академик Коста Чавошки
Чланови Одбора: академик Јованка Калић, академик Данило Баста, проф. др Љубомирка Кркљуш, проф. др Љубиша Лазаревић, проф. др Срђан Шаркић, проф. др Сима Аврамовић, проф. др Гордана Јовановић, проф. др Мирјана Стефановски, проф. др Татјана Суботин Голубовић, проф. др Андрија Веселиновић, проф. др Ђорђе Бубало, доц. др Виктор Савић, др Биљана Марковић, др Станоје Бојанин

ОДБОР ЗА ФИЛОЗОФИЈУ И ДРУШТВЕНУ ТЕОРИЈУ
Председник: дописни члан Александар Костић
Чланови Одбора: академик Данило Баста, академик Коста Чавошки, академик Часлав Оцић, проф. др Мирко Зуровац, проф. др Илија Марић, мр Триво Инђић, проф. др Драган Симеуновић, проф. др Младен Лазић, проф. др Живан Лазовић

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ СТАНОВНИШТВА
Председник: академик Часлав Оцић
Чланови Одбора: проф. др  Бранислав Ђурђев, проф. др Миломир Степић, проф. др Светлана Радовановић, проф. др Владимир Гречић, проф. др СлободанЋурчић, проф. др Мирјана Бобић, проф. др Ема Миљковић, проф. др Мирјана Девеџић, проф. др Синиша Мишић, проф. др Биљана Радивојевић, проф. др Милош Банићевић, др Ејуб Кучук, проф. др Нила Капор Динуоловић, др Катарина Седлецки, др Ана Гавриловић, др Мирјана Рашевић, др Весна Лукић, др Владимир Никитовић, др Драго Његован, др Марина Благојевић-Hughson, др Гордана Војковић, др Мирчета Вемић, др Јелена Мргић-Радојчић, др Горан Пенев; секретар Јасмина Вељић / Вера Батина
Пројекти: Српска демографска библиографија   и   Методологија историјске демографије.

ОДБОР ЗА ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ
Председник: академик Часлав Оцић
Чланови Одбора: проф. др Благоје Бабић, проф. др Оскар Ковач, проф. др Рајко Буквић, проф. др Милован Митровић, проф. др Ђорђе Попов, проф. др Гојко Рикаловић, др Никола Зелић, проф. др Драгољуб Симоновић, проф. др Драгана Гњатовић, проф. др Снежана Грк, проф. др Миомир Јовановић, проф. др Слободан Котлица, проф. др Војислав Митић, проф. др Драгана Митровић, проф. др Биљана Стојановић, др Божо Стојановић, проф. др Борислав Стојков, мр Милан Вујовић, проф. др Здравко Шолак, проф. др Ђорђе Ђукић, др Бранислава Бујишић, др Исидора Љумовић, проф. др Ђорђе Игњатовић, проф. др Славољуб Лекић, проф. др Млађен Ковачевић, проф. др Зоран Аранђеловић, др Небојша Катић, проф. др Дејан Молнар, проф. др Милан Шојић, проф. др Спасоје Тушевљак, проф. др Милан Еремић, проф. др Душан Вујовић, проф. др Миленко Џелетовић, проф. др Јелена Станковић, проф. др Драгослав Словић, Миодраг Скулић, проф. др Бојан Димитријевић; секретар: Јасмина Вељић / Вера Батина

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЖИВОТА И ОБИЧАЈА РОМА
Председник: ак­ад­емик Тибор Варади
Чланови Одбора: проф. ем. Свенка Савић, проф. др Др­аг­ољуб Ђо­рђ­евић, проф. др Божидар Јакшић, проф. др Вл­ад­имир Мац­ура, проф. др Ма­рсел Ку­рт­иј­аде, проф. др Јелена Филиповић, проф. др Сретен Вујовић, доц. др Г­оран Б­ашић, др Ра­јко Ђ­урић, др Але­кса­ндра М­итр­овић, др Др­аг­ољуб А­цк­овић, др Биљана Сикимић, др Драган Тодоровић, др Злата Вуксановић Мацура, др Марија Александровић и др Зоран Таировић

ОДБОР ЗА ИСТРАЖИВАЊА НА ПРОЈЕКТУ „ФИЛОЗОФИЈА ИЗМЕЂУ ИСТОКА И ЗАПАДА“
Председник: академик Данило Баста
Чланови Одбора: академик АНУРС Алекса Буха, проф. др Здравко Кучинар, проф. др Слободан Жуњић, проф. др Радосав Пушић, проф. др Часлав Копривица, проф. др Зоран Кинђић, проф. др Илија Марић

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА И ЉУДСКИХ ПРАВА
Председник: академик Тибор Варади
Чланови Одбора: академик Дејан Деспић, академик Динко Давидов, академик Михаило Војводић, академик Небојша Радуновић, проф. др Димитрије Е. Стефановић, проф. ем. Вукашин Павловић, проф. др Маријана Пајванчић, проф. др Миодраг Јовановић, проф. др Драгољуб Б. Ђорђевић, проф. др Тамаш Корхец, проф. др Бранко Ћупурдија, проф. др Михај Н. Радан, проф. др Дубравка Валић Недељковић, др Горан Башић, др Драгана Радојичић, др Младена Прелић, др Биљана Сикимић, др Марта Стојић Митровић, др Зоран Лутовац, Стеван Бугарски и Петар Ластић