Хронологија (1841-1947)

Хронологија бележи важне догађаје из историје учених друштава и Академије: рад на стварању књижевног језика и правописа, иницијативе за покретање првих просветних, културних и научних установа у Србији и појаву првих научних издања. Хронологија прати и делатност чланова који су обликовали научну, културну и политичку мисао у Србији од половине XIX до половине XX века.

Аутор: Гордана Радојчић-Костић