Одбори и пројекти одељења језика и књижевности САНУ

ОДБОР ЗА ОНОМАСТИКУ
Председник:  академик Александар Лома
Чланови Одбора: дописни члан Љубинко Раденковић, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Милица Грковић, проф. др Радојица Јовићевић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Недељко Богдановић, академик АНУРС Слободан Реметић, научни саветник др Звездана Павловић, ванр. проф. Владимир Поломац, научни сарадник др Мирјана Петровић–Савић
секретар Одбора: др Јованка Радић, научни саветник

ОДБОР ЗА ЕТИМОЛОШКИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Председник: академик Александар Лома
Чланови Одбора: академици: Јасмина Грковић-Мејџор, Миро Вуксановић, академик АНУРС Слободан Реметић,  проф. др Мато Пижурица, проф. др Софија Милорадовић, научни саветник др Јасна Влајић-Поповић, научни саветник др Марта Бјелетић, научни саветник др Снежана Петровић

ОДБОР ЗА ДИЈАЛЕКТОЛОШКЕ АТЛАСЕ
Председник: академик Александар Лома
Чланови Одбора: дописни члан Љубинко Радениковић, академик АНУРС Слободан Реметић, академик ЦАНУ Бранислав Остојић, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Недељко Богдановић, проф. др Милан Драгичевић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др Радивоје Младеновић, проф. др Никола Рамић, проф. др Жарко Бошњаковић, научни саветник Рада Стијовић

ОДБОР ЗА ИЗРАДУ РЕЧНИКА САНУ
Председник: академик Милосав Тешић
Чланови Одбора: академици: Александар Лома, академик АНУРС Слободан Реметић, проф. др Душан Витас, проф. др Даринка Гортан–Премк, проф. др Мирослав Николић, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Љубомир Поповић, проф. др Милица Радовић-Тешић и др Стана Ристић

ОДБОР ЗА КРИТИЧКА ИЗДАЊА СРПСКИХ ПИСАЦА
Председник:
Чланови Одбора: академик Злата Бојовић, дописни члан САНУ Миливој Ненин, проф. др Зорица Несторовић, проф. др Љиљана Јухас Георгијевска, проф. др Томислав Јовановић

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ИСТОРИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Председник: академик Злата Бојовић
Чланови Одбора: академик Миро Вуксановић, дописни члан Јован Делић, проф. др Душан Иванић, проф. др Станиша Тутњевић, проф. емеритус др Славко Гордић, проф. др Љиљана Јухас-Георгиевска, др Марко Недић, др Зорица Несторовић

СТАРОСЛОВЕНСКИ ОДБОР
Председник: академик Јасмина Грковић-Мејџор
Чланови Одбора: академик Александар Лома, проф. др Наташа Драгин, проф. др Гордана Јовановић, проф. др Томислав Јовановић, проф. др Радојица Јовићевић, проф. др Љиљана Јухас-Георгиевска, проф др Прибислав Симић, проф. др Татјана Суботин-Голубовић, проф. др Светлана Томин, проф. др Ирена Шпадијер, доцент др Виктор Савић, секретар одбора, мр Душица Грбић, Катарина Мано-Зиси, др Владан Тријић и мр Миланка Убипарип

ОДБОР ЗА НАРОДНУ КЊИЖЕВНОСТ
Председник:  дописни члан Љубинко Раденковић
Чланови Одбора: академик Злата Бојовић дописни члан Љубинко Раденковић, ванред. проф. др Немања Радуловић, научни сарадник др Лидија Делић, проф. др Бошко Сувајџић, проф. др Соња Петровић

ОДБОР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ПОРЕЂЕЊУ СА ДРУГИМ ЈЕЗИЦИМА И КЊИЖЕВНОСТИМА
Председник:  дописни члан Љубинко Раденковић
Чланови Одбора: академици: дописни члан САНУ Слободан Грубачић, допини члан САНУ Зоран Пауновић, дописни члан САНУ Миодраг Лома, проф. др Ненад Крстић. проф. др Дејан Ајдачић (предавач Универзитета у Гдањску, Пољска), др Драгана Ђурић

 

Индивидуални пројекти

 

Пројекат: ИСТОРИЈСКО ЕТИМОЛОШКА ИСТАЖИВАЊА СРПСКЕ ЛЕКСИКЕ И ОНОМАСТИКЕ
Руководилац: академик Александар Лома

Пројекат: СРПСКО-НЕМАЧКЕ КЊИЖЕВНЕ И КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ
Руководилац: дописни члан Слободан Грубачић

Пројекат: ИСТОРИЈА КЊИЖЕВНОСТИ – ИЗРАДА МОНОГРАФИЈЕ „КЊИЖЕВНИ ИСТОРИЧАР ПАВЛЕ ПОПОВИЋ“
Руководилац: академик Злата Бојовић