Списак одбора и пројеката одељења језика и књижевности САНУ у 2016

Одбори (шифра, број, назив, руководилац):

050020, ф 39 Одбор за ономастику (А. Лома);
050040, ф 43 Одбор за критичка издања српских писаца (С. Грубачић);
050050, ф 44 Одбор за Речник српскохрватског књижевног и народног језика (М. Тешић);
050180, ф 45 Одбор за проучавање историје књижевности З. Бојовић);
050060, ф 46 Старословенски одбор (Ј. Грковић-Мејџор);
050070, ф 47 Одбор за народну књижевност (Н. Милошевић Ђорђевић),
050080, ф 48 Одбор за српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија (М. Радовановић); 050120,
ф 179 Одбор за Етимолошки речник српског језика (А. Лома);
050190, ф 157 Одбор за српски језик и књижевност у поређењу са другим језицима и књижевностима (П. Пипер); 050170,
ф 111 Одбор за дијалектолошки атлас (А. Лома);
Лични пројекти: 050010, ф 40 Лингвистичка славистика као предмет научне критике и историографије (П. Пипер); 050030, ф 42 Српско-немачке књижевне и културне везе (С. Грубачић).
Одељење има десет одбора и два лична пројекта.

ОДБОР ЗА ОНОМАСТИКУ
Назив пројекта: Ономастичка истраживања српског језичког простора и издавање часописа „Ономатолошки прилози“.
Руководилац пројекта: академик Александар Лома
Сарадници: а) Члaнови одбора: академик Александар Лома (председник Одбора), проф. др Љиљана Црепајац, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др †Милица Грковић, проф. др Радојица Јовићевић, др Звездана Павловић, научни саветник, проф. др Мато Пижурица, проф. др Недељко Богдановић, академик АНУРС Слободан Реметић, др Јованка Радић, научни саветник (секретар Одбора), доцент др Владимир Поломац и др Мирјана Петровић Савић, научни сарадник.

ОДБОР ЗА КРИТИЧКА ИЗДАЊА СРПСКИХ ПИСАЦА

ОДБОР ЗА ИЗРАДУ РЕЧНИКА СРПСКОХРВАТСКОГ КЊИЖЕВНОГ И НАРОДНОГ ЈЕЗИКА САНУ
Назив одбора: ОДБОР ЗА ИЗРАДУ РЕЧНИКА СРПСКОХРВАТСКОГ КЊИЖЕВНОГ И НАРОДНОГ ЈЕЗИКА САНУ
Руководилац: редовни члан САНУ Милосав Тешић.
Чланови Одбора: академик Милосав Тешић, академик Иван Клајн, академик Предраг Пипер, академик Александар Лома, академик Слободан Реметић, др Драгољуб Петровић, др Даринка Гортан Премк, др Љубомир Поповић, др Мато Пижурица, др Мирослав Николић, др Милица Радовић Тешић, др Душко Витас и др Рада Стијовић (у својству руководиоца пројекта).

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ИСТОРИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Назив Одбора: ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ИСТОРИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Руководилац: дописни члан Злата Бојовић
Чланови Одбора: дописни члан Злата Бојовић (председник Одбора), академик Миро Вуксановић, проф. емеритус др Славко Гордић, проф. др Душан Иванић, проф. др Станиша Тутњевић, др Милан Радуловић, проф. др Јован Делић, др Марко Недић, дописни члан Злата Бојовић

СТАРОСЛОВЕНСКИ ОДБОР
Назив Одбора: СТАРОСЛОВЕНСКИ ОДБОР
Руководилац: редовни члан САНУ Јасмина Грковић Мејџор.
Чланови Одбора: академик Јасмина Грковић-Мејџор (председник Одбора), мр Душица Грбић, проф. др Наташа Драгин, проф. др Гордана Јовановић, проф. др Томислав Јовановић, проф. др Радојица Јовићевић, проф. др Љиљана Јухас, Катарина Мано-Зиси, доц. др Виктор Савић (секретар Одбора), проф. др Прибислав Симић, Радоман Станковић, проф. др Татјана Суботин-Голубовић, проф. др Светлана Томин, проф. др Ирена Шпадијер.

ОДБОР ЗА НАРОДНУ КЊИЖЕВНОСТ
Назив Одбора: ОДБОР ЗА НАРОДНУ КЊИЖЕВНОСТ
Руководилац: редовни члан САНУ Нада Милошевић Ђорђевић.
Чланови Одбора: академик Нада Милошевић-Ђорђевић (председник Одбора). Чланови: академик Светозар Кољевић (преминуо маја 2016), др Ненад Љубинковић, ред. професор за Фолклорологију Факултета музичке уметности (у пензији), др Миодраг Матицки, председник Скупштине Вукове задужбине и потпредседник Матице српске, др Немања Радуловић, ванр. проф. за Народну књижевност Филолошког факултета у Београду, др Снежана Самарџија, ред. проф. за Народну књижевност Филолошког факултета у Београду и др Лидија Делић, виши научни сарадник Института за књижевност и уметност (секретар).

ОДБОР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У СВЕТЛУ САВРЕМЕНИХ ЛИНГВИСТИЧКИХ ТЕОРИЈА
Назив Одбора:ОДБОР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У СВЕТЛУ САВРЕМЕНИХ ЛИНГВИСТИЧКИХ ТЕОРИЈА
Руководилац: редовни члан САНУ Милорад Радовановић.
Чланови Одбора: академик Милорад Радовановић (председник), академик Јaсмина Грковић-Мејџор, академик Иван Клајн, академик Александар Лома, академик Предраг Пипер.

ОДБОР ЗА ЕТИМОЛОШКИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Назив Одбора: ОДБОР ЗА ЕТИМОЛОШКИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Руководилац пројекта и председник Одбора: редовни члан САНУ Александар Лома.
Чланови одбора: академик Александар Лома, академик Иван Клајн, академик Јасмина Грковић Мејџор, академик Миро Вуксановић, академик АНУРС Слободан Реметић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Софија Милорадовић, др Јасна Влајић-Поповић, др Марта Бјелетић и др Снежана Петровић.
Сарадници на пројекту: академик Александар Лома, др Јасна Влајић-Поповић, др Марта Бјелетић, др Снежана Петровић, др Маја Калезић, др Марија Вучковић, др Ана Тешић, др Oрсат Лигорио, Јелена Јанковић, Жељко Степановић и Соња Манојловић.

ОДБОР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ПОРЕЂЕЊУ СА ДРУГИМ ЈЕЗИЦИМА И КЊИЖЕВНОСТИМА
Назив Одбора: ОДБОР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ПОРЕЂЕЊУ СА ДРУГИМ ЈЕЗИЦИМА И КЊИЖЕВНОСТИМА
Руководилац: редовни члан САНУ Предраг Пипер.
Чланови Одбора: академик Предраг Пипер (председник), академик Иван Клајн, академик Милорад Радовановић, доп.члан Слободан Грубачић, проф. др Ненад Крстић.

ОДБОР ЗА ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ АТЛАС
Назив пројекта: ОДБОР ЗА ДИЈАЛЕКТОЛОШКИ АТЛАС. Основни и једини задатак Одбора је израда дијалектолошких атласа, односно рад на Српском дијалектолошком атласу (СДА) и на домаћем сектору Европског лингвистичког атласа (АЛЕ) и Општесловенског лингвистичког атласа (ОЛА).
Руководилац: редовни члан САНУ Александар Лома.
Чланови одбора: академик Александар Лома (председник), проф. др Слободан Реметић, редовни члан АНУРС, проф. др Бранислав Остојић, редовни члан ЦАНУ, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Недељко Богдановић, проф. др Милан Драгичевић, проф. др Софија Милорадовић, проф. др Радивоје Младеновић, проф. др Никола Рамић и др Рада Стијовић.

ЛИЧНИ ПРОЈЕКТИ:
Лингвистичка славистика као предмет научне критике и историографије (П. Пипер)
Српско-немачке књижевне и културне везе (С. Грубачић).