Одбори и пројекти одељења језика и књижевности САНУ

ОДБОР ЗА ОНОМАСТИКУ
Председник:  академик Александар Лома
Чланови Одбора: проф. др Љиљана Црепајац, проф. др Драгољуб Петровић, проф. др Радојица Јовићевић, др Звездана Павловић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Недељко Богдановић, академик АНУРС Слободан Реметић, др Јованка Радић (секретар Одбора), доцент др Владимир Поломац и др Мирјана Петровић‑Савић.
Пројекат: Ономастичка истраживања српског језичког простора и издавање часописа „Ономатолошки прилози“ (руководилац: академик Александар Лома)

ОДБОР ЗА КРИТИЧКА ИЗДАЊА СРПСКИХ ПИСАЦА
Председник: дописни члан Слободан Грубачић

ОДБОР ЗА ИЗРАДУ РЕЧНИКА СРПСКОХРВАТСКОГ КЊИЖЕВНОГ И НАРОДНОГ ЈЕЗИКА САНУ
Председник: академик Милосав Тешић
Чланови Одбора: академик Иван Клајн, академик Предраг Пипер, академик Александар Лома, проф. др Слободан Реметић, др Драгољуб Петровић, др Даринка Гортан Премк, др Љубомир Поповић, др Мато Пижурица, др Мирослав Николић, др Милица Радовић Тешић, др Душко Витас и др Рада Стијовић
Пројекат: Израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (руководилац пројекта: др Рада Стијовић)

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ИСТОРИЈЕ КЊИЖЕВНОСТИ
Председник: дописни члан Злата Бојовић
Чланови Одбора: академик Миро Вуксановић, проф. емеритус др Славко Гордић, проф. др Душан Иванић, проф. др Станиша Тутњевић, др Милан Радуловић, проф. др Јован Делић, др Марко Недић, дописни члан Злата Бојовић

СТАРОСЛОВЕНСКИ ОДБОР
Председник: академик Јасмина Грковић Мејџор
Чланови Одбора: мр Душица Грбић, проф. др Наташа Драгин, проф. др Гордана Јовановић, проф. др Томислав Јовановић, проф. др Љиљана Јухас, Катарина Мано-Зиси, доц. др Виктор Савић (секретар Одбора), проф. др Татјана Суботин-Голубовић, проф. др Светлана Томин, проф. др Ирена Шпадијер, др Владан Тријић, мр Миланка Убипарип.

ОДБОР ЗА НАРОДНУ КЊИЖЕВНОСТ
Председник: академик Нада Милошевић Ђорђевић
Чланови Одбора: др Ненад Љубинковић, др Миодраг Матицки, др Немања Радуловић, др Снежана Самарџија, др Лидија Делић (секретар)
Пројекат: Дигитализација Етнографске збирке Архива САНУ

ОДБОР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК У СВЕТЛУ САВРЕМЕНИХ ЛИНГВИСТИЧКИХ ТЕОРИЈА
Руководилац: академик Милорад Радовановић
Чланови Одбора: академик Јaсмина Грковић-Мејџор, академик Иван Клајн, академик Александар Лома, академик Предраг Пипер

ОДБОР ЗА ЕТИМОЛОШКИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Председник: академик Александар Лома
Чланови Одбора: академик Иван Клајн, академик Јасмина Грковић‑Мејџор, академик Миро Вуксановић, академик АНУРС Слободан Реметић, проф. др Мато Пижурица, проф. др Софија Милорадовић, др Јасна Влајић-Поповић, др Марта Бјелетић и др Снежана Петровић
Пројекат: Етимолошки речник српског језика (руководилац пројекта: академик Александар Лома; сарадници на пројекту: др Јасна Влајић-Поповић, др Марта Бјелетић, др Снежана Петровић, др Маја Калезић, др Марија Вучковић, др Ана Тешић, др Oрсат Лигорио, Јелена Јанковић, Жељко Степановић и Соња Манојловић)

ОДБОР ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ У ПОРЕЂЕЊУ СА ДРУГИМ ЈЕЗИЦИМА И КЊИЖЕВНОСТИМА
Председник: академик Предраг Пипер
Чланови Одбора: академик Иван Клајн, академик Милорад Радовановић, дописни члан Слободан Грубачић, проф. др Ненад Крстић
Пројекат: Језик као запис културе у етнолошкој и лингвистичкој анализи на релацији Србија – Македонија (пројекат САНУ-МАНУ; руководилац: др Драгана Радојичић), Српско песништво ХIХ века (руководилац: академик Предраг Пипер)

 

Индивидуални пројекти

 

ЛИНГВИСТИЧКА СЛАВИСТИКА КАО ПРЕДМЕТ НАУЧНЕ КРИТИКЕ И ИСТОРИОГРАФИЈЕ
Руководилац: академик Предраг Пипер

СРПСКО-НЕМАЧКЕ КЊИЖЕВНЕ И КУЛТУРНЕ ВЕЗЕ
Руководилац: дописни члан Слободан Грубачић