Одбори и пројекти одељења историјских наука

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Председник: дописни члан Мира Радојевић
Чланови Одбораакадемици: Славенко Терзић, Миодраг Марковић,  , проф. др Жељко Вујадиновић, проф др Душан Иванић, проф.др Драга Мастиловић, др Срђан Рудић, др Невен Исаиловић

ОДБОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ НАСТАНКА КРАЉЕВИНЕ СХС 1914-1918
Председник: академик Љубодраг Димић
Чланови Одбора: академици Василије Крестић, Михаило Војводић, Славенко Терзић, дописни члан Мира Радојевић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
Председник: академик Миодраг Марковић
Чланови Одбора: дописни члан Драган Војводић, проф. др Бранислав Тодић, др Дубравка Прерадовић, др Бојан Миљковић, МА Сачи Шимада

ХИЛАНДАРСКИ ОДБОР
Председник: академик Мирјана Живојиновић
Чланови Одбора:  академици:, Љубомир Максимовић, Александар Лома, проф. др Милка Чанак-Медић, др Александар Фотић, доцент др Зоран Ракић, доцент др Виктор Савић, проф. др Ђорђе Бубало, др Даница Петровић, научни сарадници: др Бојан Миљковић, др Срђан Пириватрић

СЕНТАНДРЕЈСКИ ОДБОР
Председник: академик Миодраг Марковић
Чланови Одбора: дописни члан Мира Радојевић, дописни члан Драган Војводић, проф. др Петар Крестић, проф. др Димитрије Е. Стефановић, др Љиљана Стошић, др Коста Вуковић, мр Душица Грбић, проф. др Игор Борозан и проф. др Владимир Симић, др Силвестер Тердик, др Ксениа Голуб

Технички секретар Одбора: Јасмина Вељић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ СРБА У ХРВАТСКОЈ
Председник: академик Василије Крестић
Чланови Одбора: проф. др Војин Дабић, др Софија Божић
секретар Одбора: Мирослав Јовановић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ У XIX ВЕКУ
Председник: академик Славенко Терзић
Чланови Одбора: академик Василије Крестић, академик Михаило Војводић, др Александар Растовић, др Петар В. Крестић, др Радомир Поповић, др Мирослав Перишић, др Биљана Вучетић, др Јована Шаљић
секретар Одбора: Миле Станић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ XX ВЕКА
Председник: академик Љубодраг Димић
Чланови Одбора: академик Михаило Војводић, проф. др Милан Ристовић, академик АНУРС Никола Б. Поповић, проф. др Александар Растовић, доцент др Мира Радојевић, проф. др Миодраг Ристовић, др Радмила Радић

ОДБОР ЗА ИСТОРИЈУ СРПСКО-РУСКИХ ОДНОСА
Председник: академик Славенко Терзић
Чланови Одбораакадемици:, Љубодраг Димић, Михајло Војводић, дописни члан Мира Радојевић, проф. др Никола Поповић (академик АНУРС), , др Александар Растовић, др Милан Терзић, др Мирослав Перишић, проф. др Милош Ковић, госпођа Блажић Пејић
секретар Одбора: Јована Блажић Пејић

ВАРДАРСКИ ОДБОР
Председник: академик Миодраг Марковић
Чланови Одбора: академици Михаило Војводић, Славенко Терзић, дописни члан САНУ Драган Војводић,  дописни члан САНУ Драган Богетић, проф. др Владимир Бован, др Љиљана Алексић–Пејковић, мр Станиша Војиновић, Миле Станић, др Марка Томић, проф. др Елизабета Димитрова и др Михаило Поповић
секретар Одбора: Јасмина Вељић

ВИЗАНТОЛОШКИ ОДБОР
Председник: академик Љубомир Максимовић
Чланови Одбораакадемици: Мирјана Живојиновић, др Бојана Крсмановић, др Станоје Бојанин, др Срђан Пириватрић, др Дејан Џелебџић, др Бојан Миљковић, др Љубомир Милановић, др Предраг Коматина

БАЛКАНОЛОШКИ ОДБОР
Председник:  дописни члан САНУ Драган Богетић
Чланови Одбора:  академик Љубодраг Димић, академик Славенко Терзић,  дописни члан САНУ Мира Радојевић, дописни члан САНУ Вујадин Иванишевић, др Даница Поповић, др Ђорђе Бубало, др Војислав Павловић

ОДБОР ЗА АРХЕОЛОГИЈУ
Председник: дописни члан Вујадин Иванишевић
Чланови Одбора: дописни члан САНУ Драган Војводић, проф. др Сташа Бабић, др Весна Бикић, др Иван Бугарски, др Александар Булатовић, др Селена Витезовић, проф.др Јасна Вуковић, др Надежда Гавриловић Витас, проф. др Весна Димитријевић, др Наташа Миладиновић-Радмиловић, др Мирослав Марић, проф. др Душан Михаиловић, проф. др Владимир Михајловић, доц. др Дејан Радичевић, проф др Татјана Цвјетичанин, др Адам Црнобрња, др Александар Капуран

 

Индивидуални пројекти

 

Пројекат: СРБИЈА И ИТАЛИЈАНСКЕ ДРЖАВЕ У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Руководилац: академик Момчило Спремић

Пројекат: ЕВРОПА И СРБИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Руководилац: академик Јованка Калић

Пројекат: ГРАЂА ЗА ИСТОРИЈУ СРБА У ХРВАТСКОЈ И СЛАВОНИЈИ
Руководилац: академик Василије Крестић

Пројекат: ЕВРОПА И СРБИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА
Руководилац: академик Славенко Терзић

Пројекат: ГРЧКИ АКТИ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА (XIV-XV ВЕК)
Руководилац: академик Мирјана Живојиновић

Пројекат: МОЛИВОКЛИСИЈА
Руководилац: академик Гојко Суботић

Пројекат: ДРЖАВА И ДРУШТВО У ВИЗАНТИЈИ
Руководилац: академик Љубомир Максимовић

Пројекат: БАЛКАНСКИ РАСПЛЕТ. ОТПОР СРБИЈЕ БАЛКАНСКИМ ИНТЕРЕСИМА ВЕЛИКИХ СИЛА (ОД АНЕКСИОНЕ КРИЗЕ ДО ВЕЛИКОГ РАТА)
Руководилац: академик Михаило Војводић

Пројекат: РАСПАД ЈУГОСЛОВEНСКЕ ДРЖАВЕ
Руководилац: академик Љубодраг Димић

Пројекат: ПАВЕЛ ПЕТРОВИЋ – ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ СЛИКАР 19. ВЕКА
Руководилац: академик Миодраг Марковић

Пројекат: НОВЧАНА ПРИВРЕДА У ВИЗАНТИЈИ И СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ СРБИЈИ
Руководилац: дописни члан Вујадин Иванишевић

Пројекат: ЦРКВА СВЕТОГ СТЕФАНА У ДУЉЕВУ
Руководилац: дописни члан Драган Војводић