ЉУБИЦА СОКИЋ, Мртва природа са кафетијером и боцама (детаљ), 1968, инв. бр. 177

Легати и поклони

Највећи број уметничких дела улази у Уметничку збирку Српске академије наука и уметности током осме и девете деценије 20. века кроз легате и поклоне. Осим низа појединачних поклона аутора и других дародаваца, у Академијиној колекцији постоје легати/поклони Олге Радовић (1.373 цртежа Ивана Радовића и 32 блока, са 1.041 скицом – поклоњено 1975. године), Недељка Гвозденовића (158 дела, поклоњених 1982. и 1983. године), Љубице Сокић (20 дела, поклоњених 1982. године), Александра Дерока (122 дела, поклоњених 1984. године), Владете Војновића (Хроника УЛУС-а 1973–1983, коју чини 160 дела са изложбе цртежа малог формата у Галерији Графичког колектива 1985. године, поклоњених САНУ 1988. године), Луке Младеновића (145 предмета, од тога 12 дела и фотографије, поклоњених САНУ 1987. године), Ивана Обрадовића (21 акварел, поклоњен 1987. године и 24 графике поклоњених накнадно), Вере Радовић (осам дела, поклоњених 1988. године). Неки од ових легата су касније и допуњавани (Недељка Гвозденовића, Љубице Сокић, Ивана Обрадовића итд).

И у 21. веку Збирка се обогаћује новим донацијама чланова САНУ – легатом Олге Јеврић (Ауторка је 2006. године, поклонила 147 скулптура), поклонима уметника-академика: Томета Серафимовског, Петра Омчикуса, Душана Џамоње, Младена Србиновића, Николе Јанковића, Душана Оташевића, Тодора Стевановића, дописног члана Милице Стевановић, као и чланова њихових породица – Наталије Владимир, удовице Радомира Рељића, итд.

Ове целине су интегрални део Уметничке збирке САНУ и не функционишу издвојено. Изузетак је Легат Олге Јеврић који је опремљен и презентован у оквиру посебне поставке као пројекат Одељења ликовне и музичке уметности САНУ, али је неодвојиви део Академијине колекције која располаже и другим радовима ове уметнице.