Збиркa одликовања

Збирка одликовања Архива САНУ је посебна збирка у којој се чувају ордени, медаље, споменице, плакете, дипломе, повеље, значке и друга одликовања додељена Академији, њеном Архиву, академицима и другим истакнутим личностима српске историје. Од њеног стварања 1997. године до данас, у њу је уврштено преко 1000 предмета. Поводом Дана Српске академије наука и уметности – у новембру 2018. године, део ове збирке изложен је у виду сталне изложбене поставке на првом спрату Палате САНУ.

Збирку одликовања можете посетити на:  www.odlikovanja.sanu.ac.rs