Владан Ђорђевић (1844–1930–2019)

(Београд, 21. новембар 1844 – Баден, 31. август 1930)

Био је доктор медицине, начелник санитета, министар просвете и народне привреде, посланик у Атини и Цариграду, председник Министарства иностраних дела. Студије медицине завршио је у Бечу где је специјализирао и хирургију. Један је од оснивача Српског лекарског друштва и покретач часописа Српски архив за целокупно лекарство. Био је члан Српског ученог друштва од 6. јануара 1869, дописни члан Академије од 23. јануара 1888. и њен редовни члан од 15. новембра 1892. године. Умро је у Бадену 1930. године.

Изложба траје од 8. до 31. маја 2019. године.

Александар Дероко (1894–1988-2019)

(Београд, 4. септембар 1894 – Београд, 30. новембар 1988)

Био је инжењер архитектуре, професор Архитектонског факултета, Филозофског факултета (историја архитектуре) и писац. У архитектури су га инспирисали ранохришћански, византијски и српски средњовековни споменици. Стварао је у неколико архитектонских праваца, а највише у српском националном стилу и модерни. Дописни члан Академије постао је 14. јуна 1955, а редовни 20. децембра 1961. године. Умро је у Београду 30. новембра 1988. године.

Изложба траје од 27. марта до 26. априла 2019. године.

Милоје Васић (1869–1956-2019)

(Велико Градиште, 3. септембар 1869 – Београд, 4. новембар 1956)

Био је археолог, професор Универзитета у Београду, утемељивач српске археолошке науке. Године 1908. започиње своје животно дело – систематско ископавање и проучавање праисторијског насеља у Винчи. Дописни члан Академије постао је 1948. године, а од 1952. њен је редовни члан. Умро је у Београду 1956. године.
Изложба траје од 27. фебруара до 22. марта 2019. године.

Милан Богдановић (1892–1964-2019)

(Београд, 4. јануар 1892 – Београд, 28. фебруар 1964)

Био је историчар књижевности, књижевни критичар, професор Универзитета у Београду, управник Народног позоришта у Београду и Српског народног позоришта у Новом Саду. Био је уредник Српског књижевног гласника, часописа Данас и Књижевних новина. Дописни члан Академије постао је 14. јуна 1955. године, а редовни 17. децембра 1959. године. Умро је у Београду 1964. године.
Изложба траје од 6. до 22. фебруара 2019. године.

Слободан Јовановић (1869–1958–2019)

(Нови Сад, 21. новембар 1869 – Лондон, 12. децембар 1958)

Био је правник, историчар, политичар и писац, професор универзитета (Велика школа и Универзитет, Београд) и председник владе у избеглиштву у Лондону, ректор Универзитета у Београду и декан Правног факултета. Дописни члан Академије постао је 4. фебруара 1905, а редовни 4. фебруара 1908. године. Председник Академије био је од 1928. до 1931. године. Објавио је велики број научних радова и утемељио уставно право у Србији. Био је и зачетник социологије религије као научне дисциплине у српској науци. Умро је у Лондону 12. децембра 1958. године.