Милоје Васић (1869–1956-2019)

(Велико Градиште, 3. септембар 1869 – Београд, 4. новембар 1956)

Био је археолог, професор Универзитета у Београду, утемељивач српске археолошке науке. Године 1908. започиње своје животно дело – систематско ископавање и проучавање праисторијског насеља у Винчи. Дописни члан Академије постао је 1948. године, а од 1952. њен је редовни члан. Умро је у Београду 1956. године.
Изложба траје од 27. фебруара до 22. марта 2019. године.

Милан Богдановић (1892–1964-2019)

(Београд, 4. јануар 1892 – Београд, 28. фебруар 1964)

Био је историчар књижевности, књижевни критичар, професор Универзитета у Београду, управник Народног позоришта у Београду и Српског народног позоришта у Новом Саду. Био је уредник Српског књижевног гласника, часописа Данас и Књижевних новина. Дописни члан Академије постао је 14. јуна 1955. године, а редовни 17. децембра 1959. године. Умро је у Београду 1964. године.
Изложба траје од 6. до 22. фебруара 2019. године.

Слободан Јовановић (1869–1958–2019)

(Нови Сад, 21. новембар 1869 – Лондон, 12. децембар 1958)

Био је правник, историчар, политичар и писац, професор универзитета (Велика школа и Универзитет, Београд) и председник владе у избеглиштву у Лондону, ректор Универзитета у Београду и декан Правног факултета. Дописни члан Академије постао је 4. фебруара 1905, а редовни 4. фебруара 1908. године. Председник Академије био је од 1928. до 1931. године. Објавио је велики број научних радова и утемељио уставно право у Србији. Био је и зачетник социологије религије као научне дисциплине у српској науци. Умро је у Лондону 12. децембра 1958. године.

Миладин Пећинар (1893–1973–2018)

(Љубиш, 5. март 1893 – Београд, 5. јун 1973)

Био је инжењер грађевинарства и први професор на предмету Хидротехничке конструкције на Грађевинском факултету у Београду. Научна и стручна делатност академика Миладина Пећинара покрива скоро све гране и научне дисциплине хидротехнике. После Другог светског рата постао је чувени експерт у пројектовању хидроенергетских објеката. Био је стручни и научни сарадник многих наших предузећа, установа и института. Дописни члан Академије постао је 1959. године, а редовни 1965. Умро је у Београду 1973. године.

Павле Поповић (1868–1939–2018)

(Београд, 4. април 1868 – Београд, 4. јун 1939)

Био је један од најзначајнијих историчара српске књижевности, аутор бројних студија и монографија о значајним књижевним темама и писцима и универзитетски професор. Био је уредник Српског књижевног гласника, оснивач Друштва за српски језик и књижевност, оснивач часописа Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, председник Српске књижевне задруге, ректор Београдског универзитета. Дописни члан Српске краљевске академије постао је 20. јануара 1909, а њен редовни члан 16. фебруара 1920. године. Умро је у Београду 1939. године.