Председник САНУ
Академик ВЛАДИМИР С. КОСТИЋ

Председник САНУ

Владимир С. Костић (1953) је професор неурологије на Медицинском факултету Универзитета у Београду и пионир истраживања неуродегенеративних болести у нашој средини. Оснивач је Лабораторије за генетску и молекуларну дијагностику неуролошких болести, Лабораторије за хуману неурофизиологију и један је од оснивача Центра за поремећаје памћења и деменцију. У највећем делу свог истраживачког рада, упоредо са клиничким, бавио се и релевантним лабораторијским истраживањима на анималним моделима и ћелијским културама. Током свог усавршавања радио је више година у Лабораторији за изучавање исхемије мозга Медицинског факултета у Београду, у Мидлсекс болници у Лондону (Middlesex Hospital, London) и у два маха у Институту за неурологију Колумбија Универзитета (The Neurological Institute of NewYork-Presbyterian Hospital/Columbia University Medical Center). На Медицинском факултету у Београду, чији је декан био од 2002. до 2004. године, био је ментор 20 магистарских и 27 докторских теза.

Aутор је и коаутор око 270 радова који су цитирани у међународним часописима на JCR листи (Journal Citation Reports), 19 поглавља у међународним књигама и монографијама, 7 књига и уџбеника, и великог броја радова у домаћим књигама/монографијама или часописима, који су цитирани 9000 пута. Одржао је преко 120 предавања по позиву на међународним састанцима и универзитетима. У континуитету од 1991. године руководи већим бројем домаћих и међународних научно-истраживачких пројеката. Рецензент је радова у преко 55 међународних часописа.

Члан је Српске академије наука и уметности од 2000. године, а њен председник од 2015. године. Почасни је члан Академије наука и уметности Републике Српске од 2016. године.

За научно-истраживачки рад награђен је 1988. и 1994. године Октобарском наградом града Београда, 1997. године добио је награду Српског лекарског друштва за научни рад, а 2010. године награђен је наградом „Проф. др Војислав Стојановић“ (Удружења универзитетских професора и научника Србије). Први је добитник награде за свеукупни научни допринос установљену од стране Медицинског факултета у Београду за 2011. годину, као и награде „Лаза Лазаревић“ Друштва неуролога Србије 2013. године.