КОНЦЕРТИ У ГАЛЕРИЈИ САНУ

НЕМА КОНЦЕРТА
Четвртак, 1. фебруар
Галерија САНУ

ТАРА КОСТАДИНОВИЋ, виолина
УКИ ОВАСКАИНЕН, клавир
Понедељак, 5. фебруар, 18 сати
Галерија САНУ

ЖУЊА ЛИПАНОВИЋ, флаута
МАРИЈА СИНЂИЋ, флаута
ЗОРИЦА ПАВИЋЕВИЋ, флаута
МАРКО БОГДАНОВИЋ, клавир
Учествују:
МАРТА ПАРИПОВИЋ, клавир
МАРИЈА МИЛИЋ, флаута
ТИЈАНА БЕГОВИЋ, флаута
НИНА ПЕРОВИЋ, флаута
Четвртак, 8. фебруар, 18 сати
Галерија САНУ

АЊА ОВАСКАИНЕН, виолина
УКИ ОВАСКАИНЕН, клавир
Понедељак, 12. фебруар, 18 сати
Галерија САНУ

ДРЖАВНИ ПРАЗНИК
Четвртак, 15. фебруар
Галерија САНУ

ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ, кларинет
Понедељак, 19. фебруар, 18 сати
Галерија САНУ

АНА ЦВЕТКОВИЋ, сопран
МЛАДЕН СТЕФАНОВИЋ, клавир
ДРАГОШ ХОЛЦЛАЈТНЕР, клавир
ВЛАДИМИР СТОЈНИЋ, клавир
Четвртак, 22. фебруар, 18 сати
Галерија САНУ

ЈЕЛИСАВЕТА ЗОРИЋ, виолина
Понедељак, 26. фебруара, 18 сати
Галерија САНУ

ДИНА МАРКОВСКА, флаута
ДРАГАНА РАИЋ, клавир
Четвртак, 29. фебруара, 18 сати
Галерија САНУ