22. Kонгрес Међународног удружења руралне медицине

У организацији Академијског одбора за село САНУ и Међународног удружење руралне медицине од 14. до 16. септембра, у  Српској академији наука и уметности, одржан је  22. Kонгрес Међународног удружења руралне медицине.  Свечано отварање  приређено је 14. септембра, у Свечаној сали САНУ.

На скупу су током три дана учествовали стручњаци који се баве проблемима здравља сеоског становништва. Како је реч о веома широкој области, која поред лекара укључује и фармацеуте, стоматологе, социологе, токсикологе и друге експерте, конгрес је  имао изразито мултидисциплинарни карактер. Током трајања конгреса  одржано је   20 пленарних предавања учесника из Србије, Индије, Италије, Јапана, Кине, Мађарске, Немачке, Хрватске, Швајцарске и Шведске. На скупу  су  посебно биле обрађене следеће теме: Искуства и примери добре праксе која воде повећању доступности здравствених услуга сеоском становништву и запосленима у пољопривреди; Избеглице као растући проблем у трећем миленијуму; Специфични проблеми жена у сеоским подручјима; Нова професионална обољења и професионални ризици у сектору пољопривреде; Утицај пандемије  вирусом корона на сеоска подручја.

ПРОГРАМ