22. Међународни симпозијум о енергетској електроници

22. Међународни симпозијум о енергетској електроници (22ndInternational Symposium on Power Electronics – Ee 2023) отворен је 26. октобра, у Свечаној сали САНУ . То је јединствени научни скуп у региону и Европи, а ове године прославио је редак јубилеј, 50 година од првог саветовања одржаног у згради САНУ у Београду 1973. године. Симпозијум су организовали  Српска академија наука и уметности, Електротехнички институт „Никола Тесла“ из Београда, Факултет техничких наука из Новог Сада и Друштво за енергетску електронику Србије из Новог Сада.

Циљ симпозијума  био је да обезбеди форум за презентације и дискусије о стању науке и технологије у области енергетске електронике и других сродних области. На скупу су били презентовани врхунски оригинални радови, који представљају приказ теоретских или експерименталних резултата истраживања, резултате примене развијених метода, решења и уређаја у инжењерској пракси, као и практичних искустава у експлоатацији и раду. Такође, ово је била прилика да се прикажу резултати научних пројеката које финансирају Министарство науке, технолошког развоја и иновација, Фонд за науку Републике Србије, као и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност.

Програм је обухватао седам тематских области: „Енергетски претварачи и компоненте”, „Аутомобилски и индустријски електромоторни погони”, „Електричне машине”, „Напредни управљачки системи и мерења”, „Паметна енергетска електроника, паметне мреже и енергетска складишта”, „Квалитет електричне енергије” и „Обновљиви и дистрибуирани енергетски ресурси”.

Скуп је  окупио око 200 професора, научника, истраживача и стручњака ове мултидисциплинарне области из иностранства и земље.