Академије против инфекције СOVID-19

Mрежа InterAcademy Partnership (IAP), чији је чланица и Српска академија наука и уметности, позива светске академије на сарадњу и глобалну солидарност  у борби против пандемије СOVID-19. Циљ IAP-а је да подстакне бољу и бржу употребу истраживања и њихових резултата за глобално јавно добро. Како се наводи у саопштењу IAP-а, још нема довољно спремности за координисано деловање и расподелу ресура, што је био случај у суочавању  са ранијим пандемијама. Време је да се то промени, поручују.

IAP чини више од 30.000 водећих научника, инжењера и професионалаца у здравству у преко 100 земаља. Став овог тела је да су заједнички и усклађени напори на светском нивоу од суштинског значаја  за ублажавање ширења коронавируса. Наводе се и следећи приоритети: први, земље треба да сарађују и осигурају да владе и лидери у јавном здравству раде заједно у борби против пандемије, те да се усредсреде на планирање на глобалном нивоу; други, владе морају да користе најбоље научне доказе за јачање спремности  јавног здравства и ублажавање социоекономског утицаја кризе изазване инфекцијом COVID-19; и  трећи, IAP препоручује  брзе и координисане активности у подршци земљама са слабијим здравственим системима, посебно у Африци, које још увек нису забележиле јаку инфекцију коронавирусом.

Један од руководећих научника ове мреже, Кришан Лал (Krishan Lal) истакао је да „кредибилитет академија произилази не само из њихове научне изврсности већ и из чињенице да су слободни од скривених интереса. Последњих недеља, лажне вести и дезинформације су се шириле јако брзо, тако да је од највеће важности за доносиоце одлука да слушају угледне људе, који већ имају искуства у ширењу знања о сложеним питањима која захтевају дубоке анализе на научној основи.“

Целокупно саопштење (на енглеском језику) можете погледати овде: https://tinyurl.com/IAP-COVID-19