Биомаркери у паркинсонизму

Научни скуп „Биомаркери у паркинсонизму“  биће отворен  у понедељак, 13 јуна, у 9.30 сати, у Свечаној сали САНУ.

Паркинсонова болест једнa je од најчешћих неуродегенеративних болести чија се учесталост последњих деценија повећава. И поред значајног напретка, дијагноза болести, одабир терапије, процена клиничког тока и прогноза болести се још увек заснивају на свеобухватном сагледавању и праћењу клиничких карактеристика болести. Међутим, савремена ера паркинсонизма одликује се нагомиланим сазнањима о специфичним неуротрансмитерским поремећајима, јединственом патолошком процесу и могућој генетској позадини са једне, односно, значајним технолошким достигнућима са друге стране. Управо она намећу неопходност детектовања специфичних биолошких маркера (биомаркера) који би омогућили рану дијагнозу болести, персонализовани терапијски приступ и антиципацију тока болести.

Праћење савремених трендова у детекцији специфичних биомаркера, као и активно учешће у истраживачким напорима за њихову идентификацију, један је од најзначајнијих праваца развоја савремене паркинсонологије. Због овога ће на предстојећем скупу у САНУ бити изнета најновија сазнања о биохемијским, неуровизуелизационим и генетским биомаркерима  паркинсонизма, као и о њиховом значају у детекцији особа које су у ризику да оболе, правовременој дијагнози, одабиру терапије и антиципацији тока болести.

Предавања ће одржати професори Медицинског факултета у Београду и лекари Клинике за неурологију Универзитетског клиничког центра Србије. Посебан напор биће усмерен у циљу презентовања резултата сопствених научних истраживања и могућностима њихове клиничке имплементације, као и о неопходности оптимализације мултимодалне примене биомаркера у дијагностици и праћењу  Паркинсонове болести и паркинсонизма.

Директан пренос може се пратити путем линка https://www.sanu.ac.rs/direktan-prenos/.

ПРОГРАМ