Четврта међународна конференција о будућем образовању

Четврта међународна конференција о будућем образовању, коју организује Светска академија уметности и  науке, биће отворена у уторак, 12. новембра, у 9 сати, у Свечаној сали САНУ.

Светска академија уметности и науке је 2013. године покренула низ глобалних конференција о будућем образовању, на којима се говорило о изазовима у образовању с којима се човечанство данас суочава, укључујући нове технологије, претерано уске специјализације, као и потребу да се промене технике предавања и учења. По речима Небојше Нешковића, генералног секретара Светске академије уметности и науке, истраживана је нова парадигма образовања, која би садржала неопходни помак од предмета ка студенту, од преноса информација ка развоју способности за независно мишљење и решавање проблема, од развоја менталног капацитета ка развоју пуне личности студената.

Четврта конференција ће имати шест пленарних сесија и 15 паралелних панел-дискусија, на којима ће говорити 93 излагача из 29 земаљa света. Организатори су, поред светске Академије, Светски универзитетски конзорцијум, САНУ, Универзитет у Београду, Савез економиста Србије и Српска подружница Римског клуба.

ПРОГРАМ

 

ДИРЕКТАН ПРЕНОС

Свечана сала САНУ
Сала 2 САНУ
Сала 3 САНУ