Радослав Аџић
Инжењер технологије
Матешево, 18.2.1942.

дописни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 27. 10. 1994.

Област рада
Фундаментална електрохемија (електрокатализа, брзина електрохемијских реакција)

Школска спрема
Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, основне студије (1965), магистарске студије и докторат (1974)

Запослење
Институт за хемијска, технолошка и металуршка истраживања (ИХТМ) у Београду, директор (од 1984); редовни професор Универзитета у Београду (од 1991)

Чланство у стручним удружењима
International Society of Electrochemistry, копредседник Секције за фундаменталну електрохемију (1987−1989); Српско хемијско друштво; The Electrochemical Society, члан Извршног одбора Секције за физичку електрохемију (2004−2008); American Chemical Society

Признања и награде
Октобарска награда Београда (1968; 1983);
Медаља Српског хемијског друштва, на његову стогодишњицу (1997);
Science and Technology Award, Brookhaven National Laboratory (2005);
Energy Technology Award, The Electrochemical Society (2006);
Department of Energy Hydrogen Program Research and Development Award (2008);
The SciAm 50, часописа Scientific American (2007);
Српско хемијско друштвo, почасни члан (1997);
Fellow of The Electrochemical Society (2005);
Inventor of the Year од стране Battelle Memorial Institutе (2005; 2011)