АНДРЕЈ АЈНШПИЛЕР (Andrej Einspieler)
Богослов, политичар и публициста, капелан, катихета и наставник словеначког (Реалка, Целовец)
Свечи, 13. 11. 1813–Целовец, 16. 1. 1888

ДСС: кореспондентни члан од 13. I 1863.

СУД: дописни члан наименован 29. VII 1864.

Биографија, библиографија: SBL 1 (1925) 151–155 (A. Pirjavec). – Нг Е 5 (J. Grabovac). – EJ 3 (В. Grafenauer). – ÖBL 3 (1956) 234–235 (Anonim).

Фотографија: САНУ–Ф 2, 2/1