ИВАН СЕРГЕЕВИЧ АКСАКОВ (Иван Сергеевич Аксаковь)
Публициста, песник и књижевни критичар
Надеждино, 26. 9/8. 10. 1823–Москва, 27. 1/8. 2. 1886

ДСС: кореспондентни члан од 21. I 1862.

СУД: дописни члан наименован 29. VII 1864.

Биографија, библиографија: ЕЈ 1 (Lj. Aleksić). – NBS 26 (L. Lapteva). – СДР, 47–48 (Е. И. Анненкова).

Некролог: Гл. СУД 68 (1889) 60–61.

Фотографија: САНУ–Ф 3