АНТОНИЈЕ АЛЕКСИЋ, АНТА
Хидролог, војни географ и публициста, инжењеријски поручник.
Панчево, 9/21.5.1844. - Београд, 12/24.11.1893.

СУД: редовни члан (Одбора за науке јестаственичке и математичарске) од 17. II 1874.

СКА: почасни члан од 15. XI 1892.

Биографија, библиографија: ЕЈ 1 (В. Knežević) – Б. Кнежевић, A. Ристић и Р. Поповић: Анта Алексић и његов рад на хидрологији Мораве и Мачве. Бгд. 1955 (Посебна издања. Хидротехнички институт „Инж. Јарослав Черни“, 3).

Некролог: Браник 9 (1893). – Застава 28 (1893). – Тежак 24 (1893) 428. – СКА Год. 7 (1894) 183–184 [М. Ђ. Милићевић].

Фотографија: САНУ–Ф 72.