МИША АНАСТАСИЈЕВИЋ, КАПЕТАН МИША
Пореч, 24. 2. 1803–Букурешт, 27. 1. 1885

Трговац, бродовласник и народни добротвор, мајор [од кнеза Милоша добио чин дунавског капетана, 1833].

ДСС: почасни члан од 17. II 1863.

СУД: почасни члан од 1865.

Биографија, библиографија: Поменик, 9–15 (М. Ђ. Милићевић). – Ловчевић I, 7. – EJ 1 (T. Dabinović, D. Miljković).

Некролог: Гл. СУД 62 (1885) Додатак, стр. 2 (В. Јовановић) и стр. 23 (Ј. Бошковић). – Јавор 12 (1885) 189–190. – ПГ 6 (1885) 109–114.

Фотографија: САНУ–Ф 4