МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ
Биологија - генетика (генетика популација, еко-генотоксикологија)
Београд, 18. 9. 1945. - Београд, 10. 4. 2020.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 30. 10. 2003.
За редовног члана изабран 5. 11. 2009.

Школска спрема
Природно-математички факултет Универзитета у Београду, Одсек за биологију, основне студије (1968); Лабораторија за генетику Медицинског факултета Универзитета у Бечу, специјализација из популационе цитогенетике (1970); Катедра за популациону генетику Биолошког факултета Универзитета у Тибингену (СР Немачка),специјализација из популацоне генетике (1971); Одеск за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Београду, магистарске студије (1972); Катедра за популациону генетику Биолошког факултета Универзитета у Тибингену (СР Немачка), специјализација из популационе генетике (1974); Одсека за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Београду, докторске студије (1978); Лабораторија за популациону генетику Биолошког факултета Јелског универзитета (САД), постдокторске студије из популационе генетике (1978/79)

Запослење
Биолошки факултет Универзитета у Београду, редовни професор у пензији;
Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду, научни саветник у пензији

Функције у САНУ
Председник Академијског одбора „Човек и животна средина“ (2003‒)
Председник Одбора за проучавање фауне Србије (2004‒2014)
Заменик секретара Одељења хемијских и биолошких наука (2006‒2014)
Генерални секретар САНУ (2015‒)

Чланство у одборима САНУ
Академијски одбор за проучавање фауне Србије (2014‒)
Академијски одбор за науку (2017‒)

Приступна академска беседа
„Популационо-генетички аспекти стреса“ (25. 5. 2010)

Чланство у стручним удружењима
Српско биоилошко друштво; Друштво генетичара Србије; Друштво ентомолога Србије; Европско друштво за мутацију животне средине (European Environmental Mutagen Society); Европско удружење за еволуциону биологију (European Society for Evolutionary Biology);

Уреднички рад
Genetics – ecology – evolution (eds. B. P. M. Ćurčić and M. Andjelković), Faculty of Biology, Belgrade (2002); Биодиверзитет почетком новог миленијума (уред. М. Анђелковић), САНУ, Београд (2005); Зборник радова о фауни Србије, Књ. VII.(уред. З. Петровић и М. Анђелковић), САНУ, Београд (2006); Мрави Србије и Црне Горе, Иван Петров (уред. М. Анђелковић), САНУ, Београд (2006); Река Студеница; еколошка и хидрофаунистичка студија, Драга Јанковић (уред.М. Анђелковић), САНУ, Београд (2009); Крпељи (Acari: Ixodidae, Argaside), Марија Милутиновић, Жељко Радуловић, Снежана Томановић, Златибор Петровић, (уред. М. Анђелковић), САНУ, Београд (2012); Енергетика и животна средина (уред. М. Анђелковић), САНУ, Београд (2013); Генетички модификовани организми – чињенице и изазови (уред. М. Анђелковић), САНУ, Београд (2014); Учешће Српске академије наука и уметности у унутрашњем дијалогу о Косову и Метохији (уред. М. Анђелковић), САНУ, Београд (2018)

Признања и награде
Октобарска награда града Београда у области науке (1990);
Награда I ранга за постигнуте резултате на истраживачким пројектима, Министарство науке и заштите животне средине Р. Србије (2004);
Захвалница за допринос развоју биологије и афирмацију циљева Српског биолошког друштва – Извршни одбор СБД поводом 60 година рада и постојања Српског биолошког друштва (2008);
Златна повеља за изванредан и драгоцен допринос развоју и унапређењу биолошких и сродних наука – Српско биолошко друштво (2013);
поводом 26 (1973), 50 (1997) и 70 (2017) година постојања и рада Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду ‒ захвалнице у знак признања за дугогодишње успешно руковођење, изузетне заслуге и допринос на унапређењу, развоју и афирмацији Института

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ за 2004, књ.CXI, САНУ, Београд, 2005, 429‒441;
Глас CDVII САНУ, Одељење природно-математичких наука, књ.60, САНУ, Београд, 2007, 21‒39;
Годишњак САНУ за 2011, књ.CXVIII, САНУ, Београд, 2012, 315‒321;
Глас CDXXIII САНУ, Одељење природно-математичких наука, књ. 61, САНУ, Београд, 2014, 25‒44.