Марко Анђелковић
Биологија - генетика (генетика популација, еко-генотоксикологија)
Београд, 1945.

редовни члан

Одељење хемијских и биолошких наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 30. октобра 2003. године
За редовног члана изабран 5. новембра 2009. године

Школска спрема
Дипломирао 1968. године на Одсеку за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Београду
1970. године специјализација из популкационе цитогенетике – Лабораторија за генетику Медицинског факултета Универзитета у Бечу (Аустрија)
1971. године специјализација из популацоне генетике – Катедра за популациону генетику Биолошког факултета Универзитета у Тибингену (СР Немачка)
Магистрирао 1972. године на Одеску за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Београду
1974. гидине радна специјализација из популационе генетике – Катедра за популациону генетику Биолошког факултета Универзитета у Тибингену (СР Немачка)
Докторирао 1978. године на Одсеку за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Београду
1978/79. године постдокторске студије из популационе генетике – Лабораторија за популациону генетику Биолошког факултета Јелског универзитета (САД)

Запослење
Редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду у пензији
Научни саветник Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду у пензији

Функције у САНУ
Председник Академијског одбора „Човек и животна средина“ (2003-
Председник Одбора за проучавање фауне Србије (2004-2014)
Заменик секретара Одељења хемијских и биолошких наука (2006-2014)
Генерални секретар САНУ (2015-

Чланство у одборима САНУ
Академијски одбор за проучавање фауне Србије (2014-
Академијски одбор за науку (2017-

Приступна академска беседа
„Популационогенетички аспекти стреса“, одржана 25. маја 2010. године у свечаној сали САНУ

Чланство у стручним удружењима
Српско биоилошко друштво, Друштво генетичара Србије, Друштво ентомолога Србије, European Environmental Mutagen Society, European Society for Evolutionary Biology.

Уреднички рад
GENETICS – ECOLOGY – EVOLUTION (eds. B.P.M.Ćurčić and M.Andjelković), Faculty of Biology, Belgrade, 2002
БИОДИВЕРЗИТЕТ ПОЋЕТКОМ НОВОГ МИЛЕНИЈУМА (уред. М.Анђелковић), САНУ, Београд, 2005
Зборник радова о фауни Србије, Књ. VII. (Уред. З.Петровић и М.Анђелковић), САНУ, Београд, 2006
Иван Петров, МРАВИ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ, (уред. М.Анђелковић), САНУ, Београд, 2006
Драга Јанковић, РЕКА СТУДЕНИЦА; ЕКОЛОШКА И ХИДРОФАУНИСТИЧКА СТУДИЈА (уред. М.Анђелковић), САНУ, Београд, 2009
Марија Милутиновић, Жељко Радуловић, Снежана Томановић, Златибор Петровић, КРПЕЉУ (ACARI: IXODIDAE, ARGASIDE) (уред. М.Анђелковић), САНУ, Београд, 2012
ЕНЕРГЕТИКА И ЖИВОТНА СРЕДИНА (уред. М.Анђелковић), САНУ, Београд, 2013
ГЕНЕТИЧКИ МОДИФИКОВАНИ ОРГАНИЗМИ – ЧИЊЕНИЦЕ И ИЗАЗОВИ (уред. М.Анђелковић), САНУ, Београд, 2014
УЧЕШЋЕ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ У УНУТРАШЊЕМ ДИЈАЛОГУ О КОСОВУ И МЕТОХИЈИ (уред. М.Анђелковић), САНУ, Београд, 2018

Признања и награде
Октобарске награде града Београда у области науке за 1990. годину.
Награда I ранга за постигнуте резултате на истраживачким пројектима 2004. године – Министарство науке и заштите животне средине Р. Србије
Захвалница за допринос развоју биологије и афирмацију циљева Српског биолошког друштва – Извршни одбор СБД 2008. године поводом 60 година рада и постојања Српског биолошког друштва
Златна повеља за изванредан и драгоцен допринос развоју и унапређењу биолошких и сродних наука – Српско биолошко друштво 2013
Поводом 26 (1973), 50 (1997) и 70 (2017) година постојања и рада Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ Универзитета у Београду додељене су му захвалнице у знак признања за дугогодишње успешно руковођење, изузетне заслуге и допринос на унапређењу, развоју и афирмацији Института.

Биографија и библиографија
ГОДИШЊАК САНУ за 2004, књ. CXI, САНУ, Београд, 2005, 429-441
ГЛАС CDVII САНУ, Одељење природно-математичких наука, књ. 60, САНУ, Београд, 2007, 21-39
ГОДИШЊАК САНУ за 2011, књ. CXVIII, САНУ, Београд, 2012, 315-321
ГЛАС CDXXIII САНУ, Одељење природно-математичких наука, књ. 61, САНУ, Београд, 2014, 25-44