РАДОСЛАВ АНЂУС
Београд, 13.10.1926. - Свети Стефан - сахрањен у манастиру Прасквица, 10.07.2003.

Природно-математички фалултет у Београду, професор универзитета, редовни (1970–1992)

САНУ: Одељење природно-математичких наука: дописни члан од 17.12.1959.; редовни члан од 28.05.1970. ; редовни члан Одељења хемијских и биолошких наука од 28.05.1998.

Приступна беседа: Криофизиолошке границе живота / САНУ. Посебна издања / САНУ. Споменица 452 : 55 (1972) 3–25. Беседа одржана 18. 2. 1971.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 73 за 1966 (1970) 557–558; 89 за 1982 (1983) 241–259; 99 за 1992 (1993) 397–401; 106 за 1999 (2000) 000–000. Год. / САНУ 73 за 1966 (1970) 557–558; 89 за 1982 (1983) 241–259; 99 за 1992 (1993) 397–401; 106 за 1999 (2000) 000–000.

Одбори: МО одбор за биомасу: МО одбор за биомедицинска истраживања: МА одбор за екофизиологију; Одбор за фауну (као представник за хемијске и биолошке науке).

Признања: Награда за научни рад Савета за културу СР Србије (1957); Награда за научни рад Француске академије наука (1958); Тринаестојулска награда (1973); Награда АВНОЈ-а (1979); Медаља заслуга за народ (са Сремског фронта, 1945); Орден Републике са сребрним венцем (1965); Орден рада са црвеном заставом (1980)

Некролог: Год./ САНУ110 (2004) 689–691 (В. Петровић, Д. Маринковић)

Фотографија: САНУ Ф-438