МИЛАН АНДОНОВИЋ
Геодета и грађевински инжењер;
Пожаревац, 11/23.7.1849. - Беч, 31.8.1926.

професор универзитета (Београд).

СУД: редовни члан (Одбора за науке природне и математичке) од 27. II 1883. и Одбора за ширење науке и књижевности у народ од 1883.

СКА: почасни члан од 15. XI 1892.

Биографија, библиографија: БК 12 (1906) 1440. – ЕЈ 1 (М. Mladenović). – VE 1 (D. Zubac).– Грађевински факултет Универзитета у Београду 1846–1996. Бгд 1996. Књ. 1, стр. 304; Књ. 2, стр. 265–266. – Споменица о отварању Универзитета. Бгд 1906, 150–152.

Некролог: Браство 21 (1927) 324–325 (Ј. Хаџи Васиљевић).

Фотографија: САНУ–Ф 73, 73/1–Зг