АНДРЕ МАЗОН (Mazon Andre)
Филолог;
Париз, 7. 9. 1881 – Париз, 13. 7. 1967

професор универзитета: Стразбур (1919–1923), College de France, славенски језици (1924–1951); оснивач и секретар Institut d’Etudes slaves (1937–1959)

САНУ: Одељење литературе и језика=Одељење језика и књижевности: дописни члан од 17. 12. 1959; инострани према Закону о САНУ од 28. 6. 1960.

Некролог: Гласник / САНУ 19 (1969) 113–115.

Фотографија: САНУ Ф-609/1; 549г