АНДРЕЈА АНДРЕЈЕВИЋ
Инжењер и архитекта;
Крагујевац, ??? 1840. - Крагујевац, 8/20.9.1893.

начелник Министарства грађевина

СУД: дописни члан од 24. I 1871. Редовни члан Одбора уметничког од 22. XI 1881.

СКА: почасни члан од 15. XI 1892.