АЛЕКСАНДАР АНДРИЋ
Купиново, 1816–Букурешт, 4. 8. 1876

Псеудоним: Александер Андрос

Аустријски интендантски официр и публициста
покретач Световида, уредник Зимзелена

ДСС: редовни члан од 13. I 1863.

СУД: почасни члан од 29. VII 1864.

Биографија, библиографија: LPJ 1 (S. Marić). – EJ 1 (D. Kirilović). – Савременици и последници, Ρ 425/1 (В. Алексијевић) – Д. Кириловић: Каталог библиотеке MC. Књ. 2. MC, 1955. – M. Малетин: Садржај ЛМС 1825–1950. Нови Сад 1968. стр. 5.

Некролог: Застава 11 (1876). – Српска зора 1 (1876) 193.