ТУДОР АРГЕЗИ (Arghezi Tudor, псеудоним / оригинално име: Theodorescu Ion)
Књижевник
Букурешт, 21. 5. 1880. - Букурешт, 14. 7. 1967.

САНУ: Одељење литературе и језика: инострани члан од 4. 11. 1965.

Признања: Национална награда за књижевност (1946); Национална награда за песништво (1956); Златна медаља „Hammer and Sickle“ (1965); Хердерова награда за књижевност (1965); Орден прве класе „Звезда Републике“ (1960); Херој социјалистичког рада (1965)

Некролог: Гласник САНУ. 19, 2 (1969) 117–118.

Фотографија: САНУ Ф- 443/1-2