ЛАЗАР АРСЕНИЈЕВИЋ БАТАЛАКА
Буковик код Крагујевца, 1793–Београд, 15. 1. 1869

Историчар, државни саветник, министар просвете и правде.

ДСС: почасни члан од 11. VI 1842; председник ДСС од 22. VII 1848. до 16. XI 1849. и од 25. XI 1852. до 14. XII 1854.

СУД: почасни члан наименован 29. VII 1864.

Биографија, библиографија: Л. Арсенијевић Баталака: Историја Српског Устанка. Део 1. Бгд 1898, стр. III–Х (Н. Крстић). – Поменик, 29–32 (М. Ђ. Милићевић). – Дод. Поменику, 171–172. – EJ 1 (D. Perović). – Министри просвете Србије 1811–1918. Бгд 1994, 44–45. – ЕСИ 264–-265 (Мир. Јовановић).

Некролог: Јединство 1 (1869) 68.

Фотографија: САНУ ФД–16