Данило Баста
правник
Зрењанин, 04.09.1945.

редовни члан

Одељење друштвених наука

 

Чланство у САНУ
Одељење друштвених наука: дописни члан од 30.10.2003.; редовни члан од 1.11.2012.

Област рада
правна и политичка филозофија

Школска спрема
докторат филозофских наука на Филозофском факултету Универзитета у Београду, 1978.

Запослење
редовни професор Правног факултета у Београду

Чланство у стручним удружењима
Члан удружења књижевних преводилаца Србије ; члан Хумболтовог клуба Србије

Уреднички рад
Велика филозофска библиотека БИГЗ-а, члан редакционог одбора, Анали правног факултета у Београду, главни уредник, 2004-2006; едиција „Parerga“, главни уредник (издавач: Досије).

Биографије и библиографије
Год./САНУ 110 (2004) 569-598;

Признања и награде
Награда из ѣѣФонда Миодраг Јовичићѣѣ за 2003.