Данило Баста
Правник
Зрењанин, 4.9.1945.

редовни члан

Одељење друштвених наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 30. 10. 2003.
За редовног члана изабран 1. 11. 2012.

Област рада
правна и политичка филозофија

Школска спрема
Правни факултет Универзитета у Београду, основне студије (1968), магистратура (1973); Филозофски факултет Универзитета у Београду, доктор филозофских наука (1978)

Запослење
редовни професор Правног факултета у Београду, у пензији

Чланство у стручним удружењима
Удружење књижевних преводилаца Србије; Хумболтов клуб Србије

Уреднички рад
Велика филозофска библиотека БИГЗ-а, члан редакционог одбора;
Анали Правног факултета у Београду, главни уредник (2004‒2006); едиција „Parerga“, главни уредник (издавач Досије)

Признања и награде
Награда „Никола Милошевић“ за најбоље теоријско дело из области естетике, филозофије и књижевности објављено у 2012. години;
Награда из „Фонда Миодраг Јовичић“ (2003)

Биографије и библиографије
Год./САНУ 110 (2004) 569‒598;