ЖАН-ПОЛ БЛЕД (JEAN-PAUL BLED)
Историчар
Париз, 1942.

инострани члан

Одељење историјских наука

 

Чланство у САНУ
Инострани члан од 5. 11. 2015.

Област рада
Историја Немачке и германског света

Запослење
Универзитет Париз – Сорбона (Париз IV), професор емеритус (2010); Centre d’études germaniques de Strasbourg, Универзитет Стразбур, директор (1988‒1999); Институт за политичке студије у Стразбуру, професор (1972‒1995)

Награде у признања
Награда „Édouard-Bonnefous“ (2009);
Награда Фондације Pierre-Lafue (2006);
„Grand Prix Gobert“ (1988);
Награда „Edmond-Michelet“ (1978)