ВЛАДИМИР БУМБАШИРЕВИЋ
Лекар
Београд, 6. 8. 1951.

редовни члан

Одељење медицинских наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 26. 10. 2000.
За редовног члана изабран 5. 11. 2009.

Област рада
Цитологија, хистологија и ембриологија

Школска спрема
Медицински факултет Универзитета у Београду, основне студије (1976), магистратура (1981), докторат (1985); специјализација из медицинске цитологије (1993)

Запослење
Медицински факултет Универзитета у Београду, редовни професор (1996–); декан (2009–2012); професор емеритус;  Институт за хистологију и ембриологију „Александар Ђ. Костић“ Медицинског факултета у Београду; ректор Универзитета у Београду (2012–2018)

Чланство у одборима САНУ
Одбор за образовање; Одбор за високо образовање; Одбор за проучавање живота и дела српских научника и писање историје САНУ

Чланство у стручним удружењима
European Microscopy Society; Federation of European Neuroscience Societies; Интернационални одбор Међународног удружења за морфолошке науке (ICSMS); Друштво за микроскопију Србије (председник 1994–2004); Друштво анатома Србије; Српско друштво за неуронауке; Српско лекарско друштво

Награде и признања
Награда Града Београда за медицину (2005);
Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, редовни члан (2002)

Биографије и библиографије
Год. / САНУ 107 (2001) 479–500.