КОСТА ЧАВОШКИ
Правник
Банатско Ново Село, 26. 10. 1941.

редовни члан

Одељење друштвених наука

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 30. 10. 2003.
За редовног члана изабран 5. 11. 2015.

Област рада
Право, правна и политичка филозофија

Школска спрема
Правни факултет Универзитета у Београду, основне студије (1964), магистратура (1969) и докторат (1973)

Запослење
Правни факултет Универзитета у Београду, редовни професор (1990), у пензији (2009);
Институт за упоредно право (1978–1988); Институт за филозофију и друштвену теорију (1988–1990)

Чланство у одборима САНУ
Одбор за проучавање Косова и Метохије; Одбор за културу и уметност

Чланство у стручним удружењима
Филозофско друштво Србије; Удружење за уставно право

Приступна академска беседа
„Слава и бесмртност“

Уреднички рад
Theoria, главни и одговорни уредник; Српска енциклопедија за државно уређење, право и политикологију

Признања и награде
Награда „Милош Црњански“ (1991);
Награда „Миодраг Јовичић“ (1999);
Награда Задужбине Живка и Милице Топаловић (2006)