ЂОРЂЕ ЦЕНИЋ
Правник и политичар;
Београд, 25. 1/6. 2. 1825 ‒ Беч, 24. 9/7. 10. 1903

професор Лицеја у Београду (кривично право), председник Апелационог суда и члан Државног савета

ДСС: редовни члан од 8. 1. 1850; секретар ДСС (1851)

СУД: почасни члан наименован 29. 7. 1864.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: Ловчевић II, 104. – НЕ 4 (С. Јовановић). – LPJ 1, 430 (М. Nikolić)

Некролог: Бранич 9 (1903) 380- 382 (М. Миљковић). – Глас права, судства и администрације 2 (1903) 957–959 (M. С. Марковић)

Фотографија: САНУ–Ф 182, 182/1–2