СИМА ЋИРКОВИЋ
Историчар;
Осијек, 29. 1. 1929 – Београд, 14. 11. 2009

професор Филозофског факултета у Београду, редовни (од 1968); у пензији (од 1994)

САНУ: Одељење историјских наука: дописни члан од 27. 4. 1972; редовни од 7. 5. 1981; заменик секретара Одељења историјских наука од 2. 3. 1977. до 21. 12. 1977; секретар Одељења од 21. 12. 1977. до 1. 10. 1979; генерални секретар Академије од 19. 11. 1981. до 14. 11. 1985; члан Председништва од 14. 11. 1985. до 16. 11. 1989.

Приступна беседа: Стара српска дипломатија. Беседа одржана 24. 3. 1982.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ. 79 (1975) 751–756; 84 (1978) 485–487; 90 (1984) 379–384; 97 (1991) 379–384; 105 (1999) 591–601.

Одбори: Хиландарски одбор; Одбор за историју средњег века; Одбор за фототипска издања; Старословенски одбор; МО Одбор за 3. миленијум; МО одбор за Косово; Одбор за проучавање наставног плана и програма; МО одбор за мултидисциплинарно проучавање споменика средњовековне културе; МО одбор за оријенталне студије; МА одбор за израду историјско-географског речника и атласа југословенских земаља у средњем и 16. веку

Признања: Седмојулска награда СР Србије (1982); Просветина награда (1972); Октобарска награда Града Београда (1987); Орден рада са црвеном звездом (1988); Награда Града Београда (2006); Медаља „Константин Јиречек“ немачког Друштва за Југоисточну Европу (2006)