ВЛАДИМИР ЋОРОВИЋ
Историчар, писац и филолог;
Мостар, 15. 10. 1885 – , 12. 4. 1941. погинуо у авионској несрећи код египатске обале

др филозофије, професор Универзитета у Београду

СКА: дописник Академије философских наука од 18. 2. 1922; прави члан Академије друштвених наука од 12. 2. 1934; секретар Академије друштвених наука СКА од 6. 3. 1940. до 17. 4. 1941.

Приступна беседа: Територијални развој босанске државе у средњем веку. Шт.: (а) СКА Глас 167 (1935) 1–47+ 3 карте; (б) Mémoires de la Société de Géographie de Beograd 4 (1935) 1–55: Die Territorialentwicklung des Bosnischen Staates im Mittelalter. Übersetzt von E. Humbayer. Проглашен 16. V 1935. (СКА Год. 43 (1934) 133, 164–172)

Биографија, библиографија: Споменик САНУ 131 (1992) 241–259 (Ј. Д. Митровић). – НЕ 4 (Н. Радојчић). – СКА Год. 30 (1922) 326–330. – LPJ 1, 540–541 (К. Milutinovic). – ЕСИ 688–690 (Р. Михаљчић). – В. Ћоровић: Scripta minora. Ваљево 1998.

Некролог: RSU 12 (1947) 167–170 (M. Paulova). – САН Год. 52 (1948) 130 (В. В. Мишковић)

Фотографија: САНУ–Ф 287, 287/1–9, 287/10–1 Зг