КОСТА ЦРНОГОРАЦ
агроном
Београд, 12.8.1836 - Врање, 25.3.1906.

професор природних наука и пољопривреде и директор гимназије (Београд).

СУД: редовни члан (Одсека јестаственичког и математичарског) од 17. II 1874. и Одбора за ширење наука и књижевности у народ од 1883.

СКА: почасни члан од 15. XI 1892.

Некролог: СКА Год 20 (1907) 144 (Ст. Новаковић). – Наставник 17 (1907) 172–175 (М. К. Драгутиновић).