ВАСА ЧУБРИЛОВИЋ
Историчар;
Босанска Градишка, 14. 1. 1897 ‒ Београд, 11. 6. 1990

института САНУ (1969‒1978)

САНУ: Одељење друштвених наука: дописни члан од 17. 12. 1959; редовни од 20. 12. 1961; Одељење историјских наука: редовни члан од 11. 3. 1971; секретар Одељења друштвених наука од 25. 2. 1969. до 16. 3. 1971; секретар Одељења историјских наука од 16. 3. 1971. до 2. 3. 1977; члан Председништва од 15. 12. 1977. до 14. 11. 1985.

Приступна беседа: није одржао.

Биографија, библиографија: Год. / САНУ 84 (1978) 369-376, 97 (1991) 371-378.- Balcanica 30/31 (2000) 139‒165.

Одбори: МАО за колонизацију северних крајева Југославије (ЈАЗУ); МАО за балканологију, председник (ЈАЗУ); МАО за историју колонизације југословенских земаља, Републички центар за СР србију; Одбор за грађу 1903‒1914. САНУ; Одбор за историју Београда , председник (публикација штампана 1974); Одбор за истраживање и објављивање грађе о балканским трговцима у Угарској 18. века, председник и члан; Одбор за испитивање и објављивање грађе о Србији и ослободилачким покретима на Балкану 1856‒1878, председник; Одбор за археолошка истраживања у Винчи; Одбор за историју 16‒18 века; Одбор за историју српске револуције, 1804‒1830; Одбор за прикупљање и објављивање грађе о спољној политици Србије 1903‒1914; Одбор за објављивање преписке Јована Цвијића; МОО за 3. миленијум; МОО за оријенталне студије; МА одбор за историју војних крајина у југословенским земљама у новом веку

Признања: Седмојулска награда Србије (1969); Октобарска награда Београда (1974); Априлска награда Бањалуке за животно дело (1987); Орден југословенске звезде са лентом, поводом 90 година живота (1987)

Некролог: Год. / САНУ 97 (1991) 467‒470 (В. Стојанчевић)