АЋИМ ЧУМИЋ
правник и политичар
Трешњевица \крагујевачка\, 1836 - Кусадак, 27.7/9.8.1901.

професор Велике школе (Београд), председник београдске општине.

СУД: редовни члан (Одсека историчког и државничког) од 25. I 1870.

СКА: почасни члан од 15. XI 1892.

Биографија, библиографија: НЕ 4 (С. Јовановић).

Некролог: Бранич 8 (1901) 756–758 (Аноним). – СКА Год. 15 (1902) 257–261 (Ј. М. Жујовић).

Фотографија: САНУ–Ф 183