Драгош Цветковић
Математика (дискретна математика, теорија графова, комбинаторика, комбинаторна оптимизација)
Сремска Митровица, 1941.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 12. 12. 1985.
За редовног члана изабран 27. 10. 1994.

Школска спрема
Основне студије (1964) на Електротехничком факултету Универзитета у Београду;
Докторат математичких наука (1971) на Електротехничком факултету Универзитета у Београд;
Постдокторске студије (1975/1976) на Техничком универзитету, Ајндховен, Холандија,
Carnegie Research Fellow (1985/1986), Универзитет у Стерлингу (Stirling), Шкотска, Велика Британија.

Запослење
Електротехнички факултет Универзитета у Београду, професор у пензији (пензионисан 2006).

Функције у САНУ
Заменик секретара Одељења (1998–2002).
Члан Председништва САНУ (2007–2010, 2012–2016).
Секретар Одељења (2012 – 2016).

Чланство у одборима САНУ
Издавачки одбор (2012–2016).

Приступна академска беседа
„Теорија графова, дискретна математика и рачунари“ (29. 5. 1996).

Чланство у стручним удружењима
Друштво математичара Србије

Уреднички рад
Члан је редакционих одбора часописа Applicable Analysis and Discrete Mathematics, Publikacije Matematičkog instituta (Beograd), Yugoslav Journal for Operations Research (YUJOR), Facta Universitatis (Series Mathematics and Informatics), Phlogiston, Ars Mathematica Contemporanea, Transactions on Combinatorics.

Признања и награде
Звање почасног професора Универзитета у Стерлингу (Stirling), Шкотска, Велика Британија (1991).
Плакета „Проф. др Војислав Стојановић“ и награда Удружења универзитетских професора и научника (1996).
Повеља за изузетне заслуге у развоју операционих истраживања, Факултет организационих наука, Београд (2013).

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ XCV, CIV, CXII, CXXI
Видети: http://www.mi.sanu.ac.rs/cv/cvcvetkovic.htm