ДРАГОШ ЦВЕТКОВИЋ
Математика (дискретна математика, теорија графова, комбинаторика, комбинаторна оптимизација)
Сремска Митровица, 6. 3. 1941.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 12. 12. 1985.
За редовног члана изабран 27. 10. 1994.

Школска спрема
Електротехнички факултет Универзитета у Београду, oсновне студије (1964), докторат математичких наука (1971); постдокторске студије (1975/1976) на Техничком универзитету, Ајндховен, Холандија; Carnegie Research Fellowship Program (1985/1986), Универзитет у Стерлингу (Stirling), Шкотска, Велика Британија

Запослење
Електротехнички факултет Универзитета у Београду, професор у пензији

Функције у САНУ
Заменик секретара Одељења (1998–2002); члан Председништва САНУ (2007–2010, 2012–2016); секретар Одељења (2012 – 2016)

Чланство у одборима САНУ
Издавачки одбор (2012–2016)

Приступна академска беседа
„Теорија графова, дискретна математика и рачунари“ (29. 5. 1996)

Чланство у стручним удружењима
Друштво математичара Србије

Уреднички рад
Applicable Analysis and Discrete Mathematics; Publikacije Matematičkog instituta (Beograd); Yugoslav Journal for Operations Research (YUJOR); Facta Universitatis (Series Mathematics and Informatics); Phlogiston; Ars Mathematica Contemporanea; Transactions on Combinatorics, члан редакционих одбора

Признања и награде
Звање почасног професора Универзитета у Стерлингу (Stirling), Шкотска, Велика Британија (1991);

Награда „Проф. др Војислав Стојановић“ Удружења универзитетских професора и научника (1996);
Повеља за изузетне заслуге у развоју операционих истраживања, Факултет организационих наука, Београд (2013)

Биографија и библиографија
Годишњак САНУ XCV, CIV, CXII, CXXI
Видети: http://www.mi.sanu.ac.rs/cv/cvcvetkovic.htm