Владица Цветковић
Геологија (петрологија, геохемија, геодинамика)
Аранђеловац, 19.6.1964.

редовни члан

Одељење за математику, физику и гео-науке

АУТОБИОГРАФИЈА (видео)

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 1. 11. 2012.
За редовног члана изабран 4. 11. 2021.

Школска спрема
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, основне студије (1988), магистарске студије (1993) и докторске студије (1997), доктор геологије

Запослење
Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду,  редовни професор (од 2008);
продекан за науку и маркетинг (2006‒2009); декан (2009‒2012);
Универзитет у Салцбургу (Аустрија) као стипендиста програма “Lise Meitner“ Аустријског фонда за науку, сениор постдокторска позиција (2004‒2006)

Чланство у стручним удружењима
Српско геолошко друштво; Српско археолошко друштво; Европски научни савет (ERC) (2011‒2013) (PE-10), члан панела за евалуацију; члан панела за евалуацију из програма „Марија Склодовска-Кири“ (од 2012) (ENV); председник Стручног тела за реформу високог образовања у Србији (2013‒2017); Национални савет за високо образовање Србије (2015‒2017)

Уреднички рад
Geologica Carpathica (SCIe, Братислава, Словачка),  члан Научног одбора;
Mineralogia (Краков, Пољска), члан Уређивачког одбора;
Геолошки анали Балканског полуострва (Београд); Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining (Бор, Србија); Geologica Balcanica (Софија, Бугарска),  члан Саветодавног одбора часописа; Slovak Geological Magazine, екстерни члан Уређивачког одбора (2006‒2008)

Одбори САНУ
Одбор за геодинамику земљине коре, председник; Одбор за енергетику, члан

Признања и награде
Награда „Милан Милићевић – инжењер геологије“ за младог геолога (1997);
Награда Урeђивачког одбора часописа Lithos (Elsevier) за један од 50 најцитиранијих радова за период 2003‒2007, за рад: Cvetković, et al. (2004) Lithos, 73/3‒4, 161‒186.
Повеља града Аранђеловца, за допринос науци (2013)

Интернет адреса
http://www.rgf.bg.ac.rs/profesor.php?id=202&lang=sr