ЈОВАН ЦВИЈИЋ
Географ, антропогеограф, етнограф;
Лозница, 12. 10. 1865 ‒ Београд, 16. 1. 1927

др филозофије, професор Универзитета у Београду

СКА: дописник Академије друштвених наука од 5. 2. 1896; прави члан Академије друштвених наука од 4. 2. 1899; секретар Академије природних наука СКА од 22. 2. 1904. до 22. 2. 1905; од 22. 2. 1911. до 22. 2. 1912; председник Академије од 12. (18) 4. 1921. до 7. (31) 3. 1924; од 13. (31) 3. 1924. до 16. 1. 1927.

Приступна беседа: Структура и подела планина Балканскога полуострва. Шт.: СКА Глас 63 (1902) 1–71. Проглашен 2. I 1900. (СКА Год. 13 (1899) 155–159)

Биографија, библиографија: СКА Год. 12 (1899) 180–187 и 16 (1903) 262–266 и 18 (1905) 353–355 и 31 (1923) 169–184. – Споменица о отварању Универзитета. Бгд 1906. Стр. 100–104. – НЕ 4 (П. Вујовић). – BLGS 1, 353–355 (J. Matl). – LPJ 1, 470–473 (Ž. P. Jovanović). – GBJ 1, 65–68. – J. Цвијић, Сабрана дела. Бгд 1987. Књ. 1, стр. 195–202 (Б. Ж. Милојевић, Д. Петровић, M. Васовић). – ГСГД 77 : 2 (1997) 3–20 (Д. Петровић). – Б. Грбић, С. Филипи-Матутиновић: Библиографија о Београдском универзитету. Бгд 1988. Стр. 333–338.

Некролог: СКА Год. 35 (1927) 133–135 (А. Белић). – ГЈПД 7 (1927) 75–80 (Б. M. Дробњаковић). – ЛМС 311 (1927) 177–182 (В. Стајић). – RES 7 (1927) 170–175 (Y. Chataigneau). – AČAVU 38 (1927) 82–97 (J. V. Daneš). – Браство 22 (1928) 225–226 (J. X. Васиљевић)

Фотографија: САНУ–Ф 289, 289/1–4, XVIII