РАДОВАН, ПАЈА ДАМЊАНОВИЋ
Политичар;
Синошевић, 29. 8. 1811 – затвор Гргусовац, 14. 3. 1858

управник београдске вароши, министар финансија, министар унутрашњих дела и председник Врховног суда

ДСС: почасни члан од 13. 1. 1846.

Биографија, библиографија: Поменик, 124–126 (М. Ђ. Милићевић). – Ловчевић I, 303. – EJ 3 (D. Janković)

Некролог: Гл. СУД. 10 (1858) 386–387 (Аноним)

Фотографија: САНУ–Ф 17