ЂУРА ДАНИЧИЋ, крштено име Ђурађ Поповић
Филолог;
Нови Сад, 6. 4. 1825 – Загреб, 17. 11. 1882

професор Лицеја, библиотекар Народне библиотеке (Београд) и први тајник ЈАЗУ

ДСС: кореспондентни члан од 2. 1. 1849; секретар ДСС од 1857. до 1861.

СУД: прави члан Одбора филолошких наука од 30. 1. 1869; председник СУД 1878.

Биографија, библиографија: Поменик 126–135 (М. Ђ. Милићевић). – Opao за 1876 (J. Бошковић). – НЕ 1 (A. Белић). – Β. Петровић: Хронологија важнијих догађаја из живота Ђ. Даничића. Наша књижевност 5 (1947) 329–334. – ЗМС/ КЈ 1 (1953) 101–122 и 2 (1954) 108–122 и 3 (1955) 126–135 (Ђ. Живановић). – EJ 3 (A. Belić). – LPJ 1 (M. M. Nikolić). – Књига Ђ. Даничића. Бгд 1976. Стр. 379–436 (В. Ђурић). – ЈФ 32–50 (1976–1994). – ЕСИ 342 (Т. Суботин-Голубовић). – КМЕ 1, 570-571 (А. Давидов, Е. Томова). – Коло 1 : 14 (1889) 232–236 (Ђ. Ђорђевић). – Даничићев зборник. ПИ СКА 55 (1925) V–XVI (Љ. Стојановић). – ЗМС/ФЛ 18: 1 (1976) 9–63 (М. Радовановић)

Некролог: Српско коло 47 : прилог (1882) 16 (Ј. Бошковић). – Отаџбина 11 (1882) 614–628 (С. Вуловић). – Rad JAZU 77 (1885) 127–202 (A. Pavić)

Фотографија: САНУ–Ф 18, 18/1–5