ДИНКО ДАВИДОВ
Историчар уметности
Сивац (Бачка), 4. 10. 1930. - Београд, 18.5.2019.

редовни члан

Одељење историјских наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 26. 10. 2000.
За редовног члана изабран 2. 11. 2006.

Област рада
Српска уметност 17 –19. века

Школска спрема
Филозофски факултет Универзитета у Београду, основне студије; Филозофски факултет Универзитета у Љубљани, докторат, др историје уметности (1965)

Запослење
Галерија Матице српске, кустос (1965–1978); Балканолошки институт САНУ, научни саветник (1977); директор Галерије САНУ (2001–2009)

Функције у САНУ
Директор Галерије САНУ (2001–2009)

Уреднички рад
Зборник за ликовне уметности Матице српске, члан Уредништва; уредник зборника: Српска графика XVIII века – нова сазнања (1986), Манастир Шишатовац (1989)
и Поствизантијска уметност на Балкану – Post-byzantine art in Balkans (2003)

Признања и награде
Вукова награда за науку, за дело Сентандрејска саборна црква (2001)

Биографије и библиографије
Год/САНУ 107 (2001) 545–561. – Balcanica 30/31 (2000) 227–240.