АНЂЕЛО ДЕ ГУБЕРНАТИС (Angelo De Gubernatis)
Филолог, песник и књижевник;
Турн, 7. 4. 1840 – Рим, 26. 2. 1913

професор универзитета (Рим и Фиренца; санскрит)

СУД: дописни члан од 9. 2. 1886.

СКА: почасни члан од 15. 11. 1892.

Биографија, библиографија: ОЅN 10 (Anonim). – Poggendorff 3: 1, 341 (Anonim). – НЕ 1 (В. Витезица). – Hr E 4 (M. Deanović). – EI 12, 501 (A. Bal. )

Некролог: СКГ 30 (1913) 399–400 (M. Ристић)