ЉУБОДРАГ ДИМИЋ
Историчар
Земун, 20. 2. 1956.

редовни члан

Одељење историјских наука

 

Чланство у САНУ
За дописног члана изабран 1. 11. 2012.
За редовног члана изабран 8. 11. 2018.

Школска спрема
Филозофски факултет Универзитета у Београду, основне студије (1980), магистарске студије (1985) и докторат (1993)

Запослење
Филозофски факултет Универзитета у Београду, Одељењу за историју, редовни професор (2002); шеф Катедре за историју Југославије (2012–)

Функције у САНУ
Заменик секретара Одељења историјских наука САНУ

Чланство у одборима САНУ
Одбор за међународну сарадњу; Одбор за изучавање репресије (Голи оток и други логори и затвори)

Приступна академска беседа
Беседа „Југославија и Совјетски Савез 60-их година ХХ века“, одржана 15. 5. 2019.

Чланство у стручним удружењима
Друштво историчара Србије; био члан редакција: Југословенски историјски часопис; Историја 20. века; Токови историје; Годишњак за друштвену историју; Војноисторијски гласник; Настава историје

Признања и награде
Награда за публицистику „Светозар Милетић“ (1997);
Награда Коларчеве задужбине за предавачку делатност (2012);
Награда „Иларион Руварац“, Матица српска (2015);
Награда Државног архива Индонезије за допринос међународној научној сарадњи (2015)